Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

Ontvangen op vrijdag 28 januari 2011

0.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan. Door de toewijding van Mijn geliefde en gekoesterde volgelingen, die intens voor jou gebeden hebben, Mijn dochter, zal jij snel opschieten om het Boek der Waarheid te voltooien. Hoezeer je ook afgeleid wordt, toch vind je het moeilijk om je onderworpenheid aan Mij te weigeren. Dit verheugt Mij, maar we hebben niet veel tijd meer.

Mijn dochter, dit bijzondere geschenk – het Boek der Waarheid – wordt aan de wereld geschonken om Mijn kinderen te tonen wat ze moeten doen om zich voor te bereiden op de Waarschuwing, de Verlichting van het Geweten, welke aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voldoende klaar te maken voor Mijn Tweede Komst.

Aan diegenen die niet in Mij geloven, moet toch de kans gegeven worden om de Waarheid te lezen. Wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt, nadat deze boodschappen aan de wereld gegeven zijn, zullen de mensen de echtheid van Mijn woorden, door middel van jou, Mijn dochter, geschonken om de mensheid te redden, begrijpen.

De mystieke gebeurtenis die door iedereen van meer dan 7 jaar oud ervaren wordt
Voel je niet gekwetst wanneer de mensen deze boodschappen afwijzen, Mijn dochter. Wees enkel dankbaar dat hun dit geschenk geschonken wordt. Nadat deze mystieke gebeurtenis plaatsvindt, die door elk van Mijn kinderen, ouder dan 7 jaar overal ter wereld, ervaren zal worden, zullen zij de waarheid van deze profetie begrijpen. Degenen die na deze gebeurtenis leven, zullen voorzichtiger worden omtrent de inhoud van dit heilige Boek. Zij zullen het moeilijk vinden om het te negeren zelfs wanneer hun geloof zwak is. Anderen die de Waarheid niet willen kennen, moeten echter herinnerd worden aan de inhoud van dit werk.

Geef nooit op, Mijn kind, als het gaat om het redden van zielen. Al Mijn dierbare kinderen zijn geboren uit de liefde van Mijn Eeuwige Vader. Het maakt niet uit dat zij de weg kwijt waren. God, Mijn Eeuwige Vader houdt nog steeds van elk van Zijn kinderen.

Het geloof, Mijn kind, kan opnieuw aangewakkerd worden door het geloof van anderen die gezegend zijn met de Heilige Geest. Mijn uitverkoren kinderen, gestuurd om Mijn Woord nu in de wereld te verspreiden, hebben het vermogen om deze arme zielen, die luid roepen om leiding in hun lege, verwarrende leven, tranen van geluk te bezorgen.

Bekijk iedereen door Mijn ogen
Bekijk altijd jullie vrienden, familie, naasten en collega’s door Mijn ogen. Zoek altijd naar het goede. Toon hen liefde en zij zullen Mijn aanwezigheid aanvoelen. Zij zullen tot jullie aangetrokken zijn en niet weten waarom.

Door Mijn voorbeeld, door Mij na te volgen, zullen jullie Mij helpen om Mijn verdwaalde kinderen te bekeren. Door intens voor hen te bidden, kunnen jullie hen dichter naar Mij trekken. Door opoffering en de aanvaarding van het lijden in vereniging met Mij kunnen jullie zielen redden. Dit omvat zowel die zielen die deze aarde nog niet verlaten hebben als diegenen die het oordeel afwachten in het vagevuur.

Ten slotte herinner Ik jullie eraan dat jullie twee opties hebben. Geloof in Mij door jullie geest te openen voor de Waarheid vervat in het Evangelie. Als jullie alle geloof verloren hebben, lees dan slechts een gedeelte van Mijn Leer. Vraag Mij vervolgens om jullie de Waarheid in jullie hart te tonen. Jullie zullen dan weten welk pad jullie naar Mij in de Hemel zal voeren. De tweede mogelijkheid is dat jullie de ogen gesloten kunnen houden en weigeren om te luisteren. Dan kan alleen het gebed van de gelovigen jullie helpen. Het gebed van Mijn volgelingen samen met het opzeggen van Mijn goddelijke Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, een geschenk gegeven aan Zr. Faustina in de twintigste eeuw, kan jullie zielen redden in het uur van de dood.

Bid het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid!
Bid, bid, bid nu het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor jullie eigen ziel en die van de niet-gelovigen. Gebedsgroepen zullen de Waarheid helpen verspreiden, het geloof laten doordringen in diegenen die elk besef, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen, verloren hebben. Het zal een essentieel middel zijn om de verspreiding aan te wakkeren van de evangelische verlichting, die nu in alle delen van de wereld merkbaar zal worden aangezien de tijd nadert waarin de profetieën met betrekking tot Mijn Tweede Komst op aarde onthuld gaan worden wanneer deze zich voor een reeks wereldwijde gebeurtenissen zullen voltrekken.

Wees te allen tijde voorbereid, kinderen! Blijf in een staat van genade en houd jullie hart open voor Mijn onderrichtingen van liefde en vrede op aarde. Als Mijn kinderen allemaal Mijn onderrichtingen onderhielden dan zouden er geen oorlogen, geen hebzucht, haat of armoede in de wereld zijn. Iedereen van jullie heeft het nodig om elke dag, slechts een half uurtje, rustig te gaan zitten.

Doorloop de psalmen, de parabels en vraag jezelf af: ‘Is deze les van toepassing op mijn leven in de wereld van vandaag? ‘ Jullie weten natuurlijk dat het antwoord ‘ja’ is. Bid voor de kracht om jullie opvattingen en inzichten, over het leven na de dood, te veranderen. Onthoud deze belangrijke les! De aarde is enkel een korte passage in de tijd. Het enige ware geluk en het eeuwig leven is bij Mij in de Hemel, het Paradijs – Mijn Vaders Koninkrijk.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Boodschap: Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

maandag 24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Boodschap: Het dragen van Mijn kruis

zondag 16 januari 2011

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

Boodschap: De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

vrijdag 14 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

Boodschap: De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

woensdag 12 januari 2011

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

Boodschap: 2011: Het jaar van de zuivering

dinsdag 11 januari 2011

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Boodschap: Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

zondag 2 januari 2011

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

Boodschap: Media en andere aanstaande censuur

zaterdag 1 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie