Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

Ontvangen op woensdag 12 januari 2011

15.00 u

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? Het is vanwege het lijden dat Mijn geliefde kinderen moeten doorstaan, door toedoen van anderen, dat Ik Mij moet uitspreken. Ik spreek vanwege Mijn Goddelijke Barmhartigheid om te helpen jullie, Mijn kinderen, te redden zodat we verenigd kunnen worden als één heilige familie in het Nieuw Paradijs. Ik wil geen enkele ziel verliezen aan de Bedrieger. Het is belangrijk dat Mijn stem gehoord wordt.

De niet-gelovigen vinden het zo moeilijk

Ik besef dat veel van Mijn kinderen, vooral de niet-gelovigen, het zeer moeilijk vinden om te geloven in het hiernamaals. Zij zijn zo afhankelijk gemaakt van wereldse zaken dat zij, in hun strijd om te overleven, hun zielenleven zodanig verwaarloosd hebben waardoor zij helemaal niet geloven dat er een ander leven bestaat. Zij moeten dit nu overwegen. Zij geloven dat na de dood alles eindigt en dat de enige wereld waar zij zich zorgen om hoeven te maken degene is waar zij momenteel in leven. Hoe verontrust ben Ik voor deze misleide zielen. Als zij enkel een blik konden werpen op wat het Paradijs verschaft dan zouden zij hun dagen doorbrengen in gebed en aanbidding tot Mij en Mijn Eeuwige Vader met lof en dankzegging.

Deze nieuwe wereld die Ik hen beloofd heb, is een realiteit. Eer aan de gelovigen die dit feit nooit vergeten zijn en die nog steeds elke dag tot Mij bidden. Hoeveel houd Ik van Mijn volgelingen! Maar hoeveel lijd Ik ook met hen. Deze toegewijde volgelingen doen alles wat zij kunnen om anderen van Mijn bestaan te overtuigen. Vervolgens worden ze uitgelachen en bespot namens Mij. Hoe breekt dit Mijn Hart!

Hoe de overledenen smachten naar de achtergeblevenen zonder geloof

Hoe smachten jullie dierbaren aan de andere kant naar jullie allemaal! Voor diegenen onder jullie van wie de dierbaren in vrede zijn in Mijn Vaders Koninkrijk, zij bidden voortdurend om voor jullie voor te spreken. Wat jullie niet beseffen is het volgende. Wanneer jullie de tijd nemen om in stilte met Mij te spreken – in jullie eigen woorden – en Mij om raad vragen, zelfs als jullie geloof lauw is, zal Ik antwoorden. Wend jullie nu tot Mij, kinderen! In jullie eigen woorden en vraag Me om jullie geloof te herstellen.

Overweeg Mijn onderrichtingen door deze boodschappen en door de Bijbel en breng jezelf weer te binnen op welke manier jullie je leven moeten leiden. Ik zal, door middel van Mijn barmhartigheid, de beledigingen tegenover Mijn onderrichtingen en elke zonde en misdrijf, welke jullie tijdens jullie leven gepleegd hebben, zeer snel aan jullie onthullen.

Niet de Oordeelsdag maar een voorproefje van wat het zijn zal

Dit is een daad van barmhartigheid Mijnerzijds. Jullie zullen jullie zonden zien en onmiddellijk beseffen hoe deze Mij toeschijnen. Jullie zullen ogenblikkelijk duidelijk begrijpen hoe weerzinwekkend en slecht deze zijn. Kinderen, dit is jullie kans om tot inkeer te komen. Dit is niet de Oordeelsdag maar een voorproefje van wat het zijn zal.

Uit barmhartigheid wordt jullie het allergrootste geschenk gegeven vóór de Oordeelsdag – de kans om tot inkeer te komen en jullie leven te veranderen vóór de Laatste Dag – het moment waarop Ik terug op deze aarde kom. Zoals jullie weten, kom Ik dan niet als een Redder maar als een rechtvaardige Rechter. Dat moment is nu zeer dichtbij, Mijn kinderen. Vrees niet! Ik houd van jullie allemaal. Jullie leven in Mijn Hart. Laat Me toe om dat van jullie nu te betreden en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Vrees de dood nooit! De dood zal gewoon een deuropening zijn naar een nieuw en mooi leven in een gelukzalige eeuwigheid vol liefde, vrede en geluk.

Het leven op aarde is enkel een doorgang in de tijd

Jullie leven op aarde is gewoon een doorgang in de tijd. Dit kan vol liefde, vreugde, leed, afwijzing, angst, boosheid, wanhoop, frustratie en droefheid zijn. Maar het is slechts als jullie je tot Mij wenden dat jullie leed zal verlichten. Gezegend zijn degenen die lijden, en in het bijzonder namens Mij, want jullie zullen verheerlijkt worden in Mijn Vaders Koninkrijk. Gezegend zijn ook degenen die terugkeren naar Mij waardoor er grote vreugde zal zijn in de Hemel.

Jullie zullen verwelkomd worden in Mijn Nieuw Paradijs. Bid nu voor jullie ziel en voor die van jullie familie. De Waarschuwing zal spoedig plaatsvinden. Dan zullen jullie de waarheid kennen. Jullie zullen dan de kans hebben om jullie in Mijn ogen vrij te kopen.

Ik bemin jullie allemaal! Ik verheug Mij omdat Ik weet dat zo veel meer van Mijn kinderen in deze tijd naar Mij en God, de Eeuwige Vader zullen terugkeren aangezien de periode van de Eindtijd nu zeer dichtbij komt. Wees voorbereid!

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

vrijdag 28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan.

Boodschap: Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

maandag 24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Boodschap: Het dragen van Mijn kruis

zondag 16 januari 2011

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

Boodschap: De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

vrijdag 14 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

Boodschap: 2011: Het jaar van de zuivering

dinsdag 11 januari 2011

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Boodschap: Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

zondag 2 januari 2011

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

Boodschap: Media en andere aanstaande censuur

zaterdag 1 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie