Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het dragen van Mijn kruis

Ontvangen op zondag 16 januari 2011

15.00 u

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult.

Mijn dochter, zorg er a.u.b. voor dat deze boodschappen, die een mengeling zijn van voorafgaande waarschuwingen, profetieën en een samenvatting van Mijn Leer, tot in alle uithoeken van de wereld verspreid worden. Het is van vitaal belang dat Mijn kinderen de manieren begrijpen waarop zij hun zielen kunnen voorbereiden om zich in de ogen van Mijn Vader vrij te kopen.

Op dit moment vindt de geestelijke vernieuwing plaats in de wereld

Er heeft nu in de wereld een opkomende devotie en verering van Mij, Mijn Eeuwige Vader, de Heilige Geest en Mijn geliefde Moeder plaats. Hoewel het nog niet duidelijk zichtbaar is, zal deze krachtige geestelijke vernieuwing helpen om Mijn kinderen te beschermen, zelfs diegenen wijd en zijd die Mij de rug toekeren. Het Evangelie zal nu opnieuw opgezocht worden aangezien de mensen de knagende honger naar de waarheid beginnen te ondervinden. Zoals de zuivering gestaag toeneemt en zich snel over de wereld uitbreidt zo zullen ook de zielen, zonder liefde voor Mij, hun harten terug openen.

Naarmate de liefde zich uitspreidt, door het licht van Mijn volgelingen, zullen de invloeden van de Boze en de gedragingen van degenen die hij bezet, verzwakken.

De dagen van Satan zijn geteld

Aangezien zijn dagen op deze aarde verminderen met het uur, zal hij trachten om zoveel mogelijk schade toe te brengen als hij kan. Zijn volgelingen zullen hun bedrijvigheid verhaasten en zich onverwijld oprichten om overal de goddeloosheid te verkondigen. Hun handelwijze, die verschrikkelijk om zien zal zijn wanneer ze voor jullie verbaasde ogen zichtbaar wordt, zal van korte duur zijn.

Het geloof, Mijn kinderen, versterkt door regelmatig dagelijks gebed zal deze gruweldaden uitroeien. Kom terug, Mijn kinderen, en herontdek Mijn Leer! Breng Mij terug in jullie leven! Neem Me weer in jullie hart op zodat Ik jullie in Mijn armen kan sluiten. Laat Me jullie naar geestelijke volmaaktheid leiden zodat jullie voorbereid zijn op het Eeuwige Leven wanneer de aarde en de Hemel als één tevoorschijn komen.

Mijn kinderen, volg Mij na in jullie dagelijkse leven. Neem Mijn kruis op, zelfs als de last ervan teveel kan lijken. Wees nooit bang om Mijn kruis te aanvaarden want Ik zal jullie slechts toestaan dat te dragen waartoe jullie in staat zijn.

De zin van het lijden in dit leven

Wanneer jullie in dit leven lijden, dragen jullie Mijn kruis. Jullie hebben twee opties. Als jullie Mijn kruis afwijzen, erover klagen en er verbitterd door worden, dan gaat het lijden onverminderd door. Als jullie daarentegen het kruis aanvaarden en jullie lijden opofferen om zielen te redden dan is dit een schitterend geschenk voor Mij. Als jullie dit lijden, de beproevingen en tegenspoed aanvaarden met vreugde dan zal jullie last lichter worden. Ik zal jullie helpen om het te dragen. Het leed zal dan verminderen en vrede, liefde, vreugde en puur geluk zal jullie beheersen.

Leid een eenvoudig leven!

Leid een eenvoudig leven, kinderen, en doe alles met mate! Wanneer jullie eten, drinken, slapen, rusten en jullie ontspannen, zorg er dan voor dat het met mate gebeurt. Zodra jullie lichamelijke behoeften voldaan zijn, moeten jullie niet doorgaan met het zoeken naar meer want dit ondermijnt jullie geest. Mijn kinderen, boete is van vitaal belang om dichter tot Mij te komen. Daarmee bedoel Ik persoonlijke opoffering. Vasten is maar één voorbeeld van boetedoening. Ik predikte het belang van de boetedoening tijdens Mijn tijd op aarde. Zo deed dit ook Mijn dierbare profeet, de heilige Johannes de Doper.

Ik vastte veertig dagen om jullie een voorbeeld te geven. Het is enkel door te vasten, kinderen, dat jullie zullen helpen om de Boze te verjagen.

Mijn dierbare kinderen, jullie hebben nog zoveel voor de boeg. Jullie begrijpen nog niet wat er van jullie verlangd zal worden in de komende jaren. Ondertussen is het belangrijk om dichter tot Mij te komen zodat jullie klaar zijn voor de aanstaande beproevingen waar de Christenen over heel de wereld mee geconfronteerd zullen worden.

Ga heen in vrede!

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

vrijdag 28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan.

Boodschap: Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

maandag 24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Boodschap: De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

vrijdag 14 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

Boodschap: De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

woensdag 12 januari 2011

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

Boodschap: 2011: Het jaar van de zuivering

dinsdag 11 januari 2011

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Boodschap: Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

zondag 2 januari 2011

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

Boodschap: Media en andere aanstaande censuur

zaterdag 1 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie