Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt

Ontvangen op dinsdag 16 april 2013

20.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, de klim naar de Calvarieberg, die Mijn Kerk moet ondergaan, is zoals voorzegd begonnen. Al diegenen die in Mijn naam spreken, die van Mij houden en Mijn Leer in ere houden, zullen deze martelende tocht nu het hoofd moeten bieden om Mijn heilig Woord te handhaven.

Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt. Tot al diegenen die Mij navolgen, zeg Ik: loop met opgeheven hoofd rond! Stap nooit af van de waarheid wanneer zij, waaronder jullie familie en vrienden, jullie smeken om jullie van Mijn heilig Woord –dat jullie gedurende Mijn tijd op aarde geschonken werd - af te keren. Jullie mogen jullie vastberadenheid om Mij trouw te blijven, nooit laten verzwakken. Sommigen onder jullie zullen sterk zijn tijdens deze tocht van vervolging. Anderen zullen vallen. Sommigen zullen opgeven. Anderen zullen beslissen om de leugens aan te nemen, die als heilige leerstellingen voorgesteld worden, en zullen van Mij gescheiden worden.

Ik zal al diegenen, die volkomen op Mij vertrouwen, op Mijn schouders dragen. Ik zal bescherming verlenen aan al diegenen die moedig genoeg zijn om de Heilige Mis te blijven opdragen op de manier zoals het hoort dat deze geleid wordt. Ik zal de Sacramenten beschermen die aangeboden worden door die heilige gewijde dienaren van Mij, die weigeren toe te geven of Mijn dienst te verlaten. Diegenen die zich aan Mijn zorg toevertrouwen, zullen niets hebben om zich zorgen over te maken. Diegenen aan wie al hun hele leven de waarheid geschonken werd, en die Mijn Leer verwerpen ten gunste van leugens, zullen van Mij vervreemden. Mijn gerechtigheid moet gevreesd worden, want laat geen mens geloven dat zij zich zonder wroeging in hun ziel, in een afgrond van bedrog kunnen verdiepen zonder de gevolgen te ondergaan.

Mijn liefde zal sterk genoeg zijn om diegenen te omhelzen die in deze tijden verward zullen zijn. Ik zal de hand uitsteken naar al Gods kinderen die Mij opzoeken, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel is. Te midden van de beroering zal Ik Mij tenslotte bekendmaken, en net als de mensen geloven dat ze het niet meer aankunnen, zal Mijn Geest zich over de aarde uitstrekken.

Denk eraan dat Ik de Eerste en de Laatste ben, niets kan Mij overwinnen, Ik Ben Almachtig en dat, wanneer jullie het gevoel hebben dat de goddeloosheid – die aan de wereld opgelegd wordt door de vijanden van God – verpletterend is, Ik er ben. Ik sta dit lijden, deze laatste vervolging, toe omdat dit het beslissende wapen tegen het Beest is. Zonder, zou hij de ziel stelen van het merendeel van de wereldbevolking.

Deze strijd om zielen zal diegenen schokken die Mij werkelijk kennen omdat de verdorvenheid, waarvan jullie moeten getuigen, te zien zal zijn in mensen van wie jullie menen dat zij goed zijn. Satan zal geen steen op de andere laten en hij zal elke ziel eraan gewennen, vooral diegenen die dicht bij Mij staan, om Mijn Leer de rug toe te keren. Terwijl de strijd enige tijd zal woeden, zal Ik - door deze missie - miljarden door bekering redden.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie