Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij

Ontvangen op zaterdag 6 april 2013

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het gesternte zal spoedig veranderen en het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij. Weldra zal het verwonderlijke schouwspel door de mensheid gezien worden, waarbij het geluid van de donder gehoord zal worden en het erop zal lijken dat de twee zonnen met elkaar in botsing zullen komen.

Mijn stralen van barmhartigheid zullen op elke menselijke ziel neervallen, met inbegrip van diegenen die door het Licht verblind zullen worden, zo donker is hun ziel. Zodra het geluid van de donder te horen is, zal een vredige rust over de aarde neerdalen en de stilte zal oorverdovend zijn. Er zal geen enkel geluid te horen zijn – alleen de klank van Mijn stem die in de ziel van de armzaligen gegrift wordt.

Ik zal als een zonnestraal zijn, die zal teweegbrengen dat elke fout, elke zonde, elke wanhoopskreet in de ogen van de zondaars duidelijk zichtbaar worden.

Er zal gejammer zijn en in het hart van de mensen zal een intens gevoel van verdriet ervaren worden daar zij oog in oog komen te staan met de toestand van hun ziel. Alles zal gedurende vijftien minuten stil blijven en dan zal het leven weer worden als voorheen, alsof dit wonder nooit plaatsvond. Bij diegenen, van wie de ziel door de waarheid geraakt werd, kan noch zal het leven ooit nog hetzelfde zijn. Zij zullen dan Mij, Mijn Leer, navolgen en zij zullen zich met miljarden bekeren.

Mijn boodschappen zullen hun dagelijks voedsel worden, en naast Mijn Heilige Eucharistie zullen zij niets meer nodig hebben. Zij zullen zo sterk worden dat niets hen nog in de weg zal staan, niets hen vrees zal aanjagen of hen zal afremmen terwijl zij in Mijn restleger oprukken naar Mijn Nieuw Paradijs.

Aan de anderen zal verteld worden dat de Waarschuwing veroorzaakt werd door een verstoring in de atmosfeer van de aarde, en het zal eenvoudig weggeredeneerd worden. Maar dat zal een leugen zijn, want zij willen het bestaan van God niet erkennen. Als zij dat wel zouden doen, zouden zij niet in staat zijn hun plan, om de wereld te misleiden tot het aanvaarden van de loze beloften van de Antichrist, te voltooien.

Zodra de wonderen van God op zo’n grote schaal gezien worden, weet dan dat Mijn plan, om de mensheid naar het Rijk der Zaligheid te brengen, in de eindfase zit.

Ga, Mijn trouwe volgelingen, en vertrouw altijd op Mijn belofte om alle zielen te bewaren. Mijn barmhartigheid is groot en Mijn macht almachtig.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie