Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar

Ontvangen op maandag 5 december 2011

15.15 u

Mijn liefste dochter, de voorbereidingen, om de mensheid klaar te maken voor Mijn Waarschuwing, zijn voltooid.

Ik wil Mijn dierbare volgelingen bedanken die, door hun liefde voor Mij, geholpen hebben om zovele miljoenen zielen te redden.

De tijd voor Mijn Tweede Komst is bijna aangebroken. Zovelen zijn echter nog steeds niet voorbereid maar Mijn barmhartigheid zal hen beschermen.

Mijn komst zal een glorieuze gebeurtenis zijn en mannen, vrouwen en kinderen zullen op hun knieën neerzinken in vreugde, verwondering en met liefde in hun hart voor Mij, hun goddelijke Redder.

Velen zullen een enorme opluchting ervaren want de mens kon de kwelling, die hen wordt opgelegd door Satan en zijn miljoenen duistere engelen – die in elk deel van de wereld verborgen zijn en die verschrikkelijk leed veroorzaken - niet overleven.

Zij, de demonen van Satan, zo genegeerd door veel van Mijn kinderen omdat zij gewoonweg niet geloven dat deze bestaan, veroorzaken een hopeloze onvrede in de wereld.

Zij creëren haat tussen de mensen, afgunst, jaloezie en het verlangen om te doden. Zij hebben niet veel tijd meer over, kinderen, omdat Ik, jullie Redder, zoals beloofd spoedig zal terugkeren.

Bid, jullie allen, om alle zielen in de wereld te redden opdat ook zij klaar zijn voor het Nieuwe Paradijs op aarde.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie