Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Licht van God is in ieder van jullie aanwezig

Ontvangen op zaterdag 6 oktober 2012

23.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, om echt van Mij te houden, moeten jullie de anderen door Mijn ogen zien.

Wanneer jullie naar een andere persoon kijken, kijk dan goed en probeer Mijn aanwezigheid te zien want Ik ben in alle zielen aanwezig, zelfs in de zwartgeblakerde.

Ik ben daar. Kijk en jullie zullen Mij zien! Dit is één van de meest buitengewone gaven die door de Vader aan elk van Mijn kinderen geschonken wordt.

Het Licht van God is in ieder van jullie aanwezig.

Het is liefde en elke ziel heeft het vermogen lief te hebben.

Wanneer jullie anderen door Mijn ogen bekijken, zullen jullie liefde voelen en dat zal jullie ziel raken op een wijze die jullie niet kunnen loochenen. Die liefde is echt, al kunnen jullie deze niet zien of aanraken. Jullie zullen het ook moeilijk aan anderen kunnen uitleggen. Maar toch is ze daar.

Als al Gods kinderen Mijn Vaders goddelijke aanwezigheid in de wereld, in Zijn kinderen, zouden kunnen eren, zou er op aarde vrede heersen. Zoek de liefde en jullie zullen deze vinden!

Neem de tijd om na te denken over wat Ik jullie nu vertel! Het Licht van Gods liefde is als een schitterende ster in elke ziel aanwezig. In sommigen straalt deze fel en kunnen jullie voelen hoe de liefde van deze persoon jullie omhult. In anderen is het maar een flauw schijnsel, moeilijk te vinden, maar toch is het er.

Wanneer jullie naar elkaar kijken, denk dan hier aan: God schiep ieder van jullie. In Zijn ogen zijn jullie broeders en zusters. Het schenkt Hem zoveel vreugde wanneer Hij ziet dat Zijn kinderen elkaar liefde en eerbied betonen.

Wanneer zij onder elkaar vechten en bij anderen ontbering en lijden veroorzaken, voelt Hij een vreselijke pijn. Zoals bij elke ouder, kwetst het Hem wanneer Zijn kinderen Zijn liefde, de liefde waardoor zij geschapen werden, niet delen.

Onthoud ook dat wanneer jullie elkaar kwetsen, jullie Mijn Vader kwetsen. Hij voelt de pijn die jullie Zijn kinderen toebrengen.

Denk de volgende keer, voordat jullie een ander streng beoordelen of haat voor een ander aan de dag leggen, twee keer na! Want als jullie deze dingen doen, is dat onaangenaam voor Mijn Vader.

Als iemand jullie kwetst, bid dan voor hem. Want wanneer er spanning en een gebrek aan liefde bestaat tussen twee mensen, wordt dat veroorzaakt door boze geesten.

Sta boven deze bekoring! Houd van de anderen! Behandel hen met respect! Kijk naar hen als door de ogen van God! Wanneer jullie dat doen, zullen jullie liefde vinden. Het zal jullie dan gemakkelijker vallen om met elkaar te leven en elkaars fouten te aanvaarden.

Jullie Jezus

 

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie