Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden

Ontvangen op woensdag 10 oktober 2012

21.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat zij moeten ontwaken uit hun sluimer. Als zij dat niet doen, zullen zij er niet in slagen om te zien hoe de verdorven plannen, die Ik enige tijd geleden voorzegde, zich ontvouwen.

Ik spreek over de wereldheerschappij die georkestreerd wordt om het Christendom te vernietigen.

Mijn Kerk wordt steen per steen gedecimeerd. Mijn gewijde dienaren worden opzettelijk en ondraaglijk onder druk gezet.

Mijn Kerk wordt bovendien ontwijd door diegenen die de aanbidding van het Beest in praktijk brengen.

Deze dubbelhartige bedriegers zijn niet christelijk. Zij beoefenen het occulte en infiltreren in alle organisaties, waaronder verschillende Kerken en verschillende religies. Zij richten zich vooral op de Katholieke Kerk.

Dat is de Kerk die zij het meest haten. Hun leugens hebben ertoe geleid dat Katholieken beschaamd zijn om op te staan en hun Kerk te verdedigen.

Hun leugens hebben het voor alle Christelijke Kerken zeer moeilijk gemaakt om op te komen voor de Heilige Sacramenten, zoals ze door God voorgeschreven werden.

Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden en wee de mens die opstaat om de waarheid van God te verdedigen.

De tijd voor de opdeling van de mensheid is aangebroken. Ik zal komen en de aarde verdelen. 

 Diegenen, trouw aan Mijn Leer, zullen in Mijn schoot opgenomen worden. Diegenen, die God trotseren en lasteren tegen de waarheid, zullen verworpen worden.

De strijd heeft reeds een aanvang genomen. Het bewijs vertoont zich.

Er is nog tijd om te kiezen tussen de leugens van deze satanische groepering, die als lammeren gekleed komt opzetten, of de waarheid, waarvan jullie gezegd zal worden dat het een leugen is.

Jullie moeten te allen tijde waakzaam zijn. Houd jullie ogen open! Wend jullie af wanneer er tegen Mijn naam, Mijn Lichaam of Mijn woord gelasterd wordt!

Jullie Jezus

 

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie