Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen

Ontvangen op woensdag 3 oktober 2012

13.30 u

Ik ben jouw geliefde mystieke Bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Mijn zeer geliefde dochter, elke verschrikking die Ik in de Hof van Gethsemane aanschouwde, toen Ik door de Boze beschimpt werd, ontvouwt zich nu vlak voor Mijn ogen in de wereld.

Overal hebben de mensen hun geloof verloren. Zij dolen rond in een zee van verwarring, in een staat van afvalligheid, die op zo’n grote schaal niet eerder in de wereld gezien werd.

De liefde voor elkaar is uitgedoofd.

Respect voor andermans noden wordt niet langer beschouwd als een bewonderenswaardige eigenschap.

Hebzucht, begeerte en afgunst beheersen de gedachten van velen in de wereld van vandaag. Koud in hun hart, waarderen zij het leven op zich niet langer en hebben geen moeite met moord. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen. Het is om toe te laten dat wetten, die zonde vergoelijken, moeiteloos in jullie landen ingevoerd worden.

De obsessie voor bedrieglijke religies en bedrieglijke afgoden viert hoogtij.

Mijn Kerk staat op instorten en voor het merendeel benadrukken Mijn gewijde dienaren het gevaar van de zonde en de waarheid over het eeuwig leven niet.

Haat, oorlog, hebzucht, begeerte en eigenliefde worden allemaal verweven tot een bedrieglijke toestand, een toestand die geen enkele gelijkenis vertoond met de waarheid van Mijn Leer.

Ik wist toen, in de Hof van Gethsemane, dat Mijn kruisdood door deze huidige generatie niet gezien zou worden voor wat het was. Dat was de pijn die Mijn Hart als een zwaard doorboorde.

Het Offer dat Ik bracht voor de mens, om hem in de ogen van Mijn Vader te verlossen, wordt vandaag de dag niet erkend. Hoeveel zijn zij vergeten! Hoeveel werd hen niet verteld! Dat alles heeft te maken met de zonde van verdraagzaamheid, die aan de wereld als iets goeds wordt voorgesteld.

De oorlogen en de haat verspreiden zich als een virus, daar zij door de Boze gepland zijn. De pijn van Mijn volgelingen zal zich verenigen met Mijn pijn bij het aanschouwen van de obsceniteiten die uitgestoten zullen worden door die regeringsleiders die de leugens, door Satan in hun ziel verankerd, volgen.

Satan en zijn demonen zijn zeer machtig. Geloof nooit voor één minuut dat het gemakkelijk is om de greep te lossen waarin zij iemand houden die hen heeft toegelaten hun ziel binnen te dringen. Zij zullen niet gemakkelijk opgeven en zullen zielen die zich tot Mij, hun Jezus, willen wenden daarvan afhouden door hen weerloos te maken.

Deze zielen zullen het een marteling vinden om te bidden. De woorden zullen niet uit hun mond komen. Zij zullen een totale afkeer voelen voor gedachten aan Mij. Hoe hard ze ook proberen, het zal een zware opgave zijn.

Diegenen die zeggen dat zij goede mensen zijn, die anderen geen kwaad berokkenen, maar die Mij, Jezus, niet aanvaarden in hun leven, weet dit: jullie zijn geen volgeling van Christus. Als jullie niet tot Mij komen, kunnen jullie niet toegelaten worden tot het Koninkrijk van Mijn Vader.

Om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan, is er voorbereiding nodig. Satan kan zo snel te werk gaan om zielen af te leiden dat velen er door overvallen worden.

Deze tijd van grote onrust in de wereld en gebrek aan een bewustzijn van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen, kan maar tot één ding leiden:

Een catastrofe. Er zullen over de wereld kastijdingen uitgestort worden om de mensheid te redden, om de mensheid te zuiveren.

Als de mensen weigeren te luisteren, zullen zij de waarheid niet horen.

De waarheid zal niet enkel hun leven op aarde zaligmaken, maar zal hen ook het eeuwig leven schenken.

Het nalaten om de waarheid te aanvaarden, leidt tot de dood van zowel het lichaam als de ziel.

De tijd om een keuze te maken is aangebroken voor de mensheid. Ik kan hen niet dwingen Mij te volgen. Ondanks de gaven, de genaden en de wonderen, die hen geschonken zullen worden, zullen zij zich toch nog afkeren.

Niettegenstaande Mijn grootse barmhartigheid, zullen sommigen toch nog de dood boven het leven verkiezen.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie