Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Help Mij alle jongeren – de kwetsbaarsten in jullie samenleving - te redden!

Ontvangen op maandag 15 augustus 2011

0.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, de wereld op de komende veranderingen voorbereidt, gaat Hij gebukt onder verdriet om de mens die nog steeds blind is voor de waarheid over Zijn bestaan.

Terwijl Mijn Vader nu begint met het inluiden van de veranderingen om Mijn terugkeer naar de aarde voor te bereiden, ziet Hij zoveel zonden in de wereld dat Hij weent van verdriet om de onvermijdelijkheid van zielen die uiteindelijk voor Hem verloren zullen gaan. Gebed om diegenen te redden die vandaag nog in de wereld leven en die zich uit pure opstandigheid gewillig van Hem afkeren, ook al zijn ze zich bewust van Zijn bestaan en nemen ze dat aan, kan hun ziel helpen redden. Blijf bidden en breng persoonlijke offers voor die zielen, Mijn dochter, want zonder gebed moet je voor hun toekomst vrezen!

Ik reken op Mijn volgelingen om te bidden voor de verdwaalde zielen. De tijd die rest om de blinden voor het geloof ervan te overtuigen hun ogen te openen voor de waarheid van het bestaan van God de Vader, is nu kort.

Sla de handen in elkaar, Mijn kinderen van het Licht, zodat jullie cirkel van liefde en devotie tot Mij sterk genoeg is om die zielen aan te trekken die het bestaan van Mij of Mijn geliefde Vader niet aannemen of er niet in geloven. Verbreek deze keten van geloof niet wanneer jullie een hand kunnen uitsteken om jullie broeders en zusters te redden, die het pad naar de waarheid van het eeuwig leven niet langer volgen! Omdat zij verzwakt zijn door de verleidelijkheid van wereldse bezigheden, zullen zij veeleer stevige leiding nodig hebben om hen te helpen.

Intimideer diegenen die niet in God geloven niet! Overreed hen zachtjes! Vertel hun over Mijn kruisiging en hoe Mijn Eeuwige Vader het ultieme offer bracht om Zijn kinderen te redden door hun het geschenk van de genade van redding te schenken door de vergeving van de zonde.

Mijn Vader richt zich nu tot al diegenen die deze boodschappen voor het eerst lezen. Jullie moeten elke boodschap zorgvuldig lezen. Bid vervolgens tot de Heilige Geest om de genade te kunnen inzien dat deze boodschappen van goddelijke oorsprong zijn. Open jullie hart om Mijn woord te ontvangen. Voel Mij in jullie ziel door Me het volgende te vragen:

Jezus, als U dit echt bent,
overstelp mijn ziel dan a.u.b. met het teken van Uw liefde
opdat ik kan erkennen wie U bent.
Laat me niet misleid worden door leugens.
Toon me in plaats daarvan Uw barmhartigheid
door mijn ogen te openen voor de waarheid
en de weg naar Uw Nieuw Paradijs op aarde.

Denk eraan, kinderen, het is enkel vanwege Mijn diepe, tedere liefde dat Ik de wereld benader door Mij op deze manier met jullie in verbinding te stellen. Het is niet om jullie te schokken, indruk te maken, controverse of een debat te creëren. Het is om alle zielen te helpen redden, vooral een jonge generatie die geen interesse heeft in religie omdat ze zo druk bezig zijn met hun leven waarin er voor God weinig plaats is. Het is door met hen te praten in een taal die zij begrijpen, dat Ik hoop hen te waarschuwen voor gebeurtenissen die op het punt staan zich te ontvouwen. Zij zijn één van de kwetsbaarsten in jullie samenleving, kinderen. Het is van vitaal belang dat Ik hun zo snel Ik kan de hand reik.

Verzamel jullie nu, Mijn kinderen, om samen met Mij alle jongeren in de wereld van vandaag te redden! Help Mij om hen in Mijn Koninkrijk in de armen te sluiten zodat niet één kostbare ziel voor Mij verloren gaat!

Jullie geliefde Redder van de hele mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie