Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : Kastijding zal plaatsvinden

Ontvangen op donderdag 1 december 2011

23.00 u

(Deze boodschap werd ontvangen na een verschijning die 30 minuten duurde en waarbij de Heilige Maagd Maria voortdurend huilde tot groot verdriet van de zienster Maria van de Goddelijke Barmhartigheid die zei dat het hartverscheurend was om te zien.)

Mijn kind, Mijn smart om de verdorvenheid, zo overduidelijk aanwezig in de wereld, breekt Mijn Hart daar Ik zie hoe die verdwaalde zielen zich dieper in de afgrond van duisternis storten waaruit geen terugkeer bestaat.

Satan beschimpt nu Mijn kinderen terwijl hij in allerijl de zielen steelt van diegenen die geen liefde voor God in hun hart dragen. Het is beangstigend, Mijn kind, dat diezelfde zielen geen idee hebben waarmee ze na de dood geconfronteerd worden.

Mijn tranen van verdriet vloeien in een oneindige rivier van smart wanneer Ik bovendien de regelrechte kwelling gadesla die Mijn Zoon momenteel ondergaat.

De hand van Mijn Hemelse Vader is klaar om nu in kastijding neer te vallen in bepaalde delen van de wereld. Die landen die een verschrikkelijke gruweldaad beramen om volken te doden, zullen streng gestraft worden. Ik kan de hand van Mijn Vader niet tegenhouden zodanig is de omvang van Zijn toorn.

Bid voor diegenen die deze strenge straf tegemoet treden. Bid voor hun ziel ! Hun handelwijze moet gestopt worden of zij zullen het leven van miljoenen van Mijn arme kinderen totaal vernietigen. Hun kwaadaardige handelingen kunnen niet toegestaan worden. Toch zullen zij zich inspannen om verschrikkelijke vernieling te veroorzaken in die anderen landen die zij als hun vijanden zien.

Bid, bid, bid voordat de kastijding plaatsvindt, om het lijden van de onschuldigen te verzachten.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van Smarten 

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie