Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard.

Ontvangen op zondag 7 oktober 2012

11.00 u

Mijn kind, bid a.u.b. voor Mijn verdwaalde kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet en kunnen ook niet geloven in Mijn Zoon en kijken de andere kant op.

Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard. Wat zijn zij verdwaald en hoe leeg voelen zij zich.

Ik bid dat God, in Zijn barmhartigheid, hun versteende hart spoedig zal openen.

De Waarschuwing is dichtbij, Mijn kind. Mijn kinderen moeten zich voorbereiden. Diegenen die deze heilige boodschappen van Mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader schuwen, zullen aan God verantwoording moeten afleggen.

Velen hebben deze missie geschaad en hebben zielen aangespoord zich af te keren. Veel van die zielen zijn sindsdien in doodzonde gestorven. Als zij de gebeden – aan de mensheid gegeven door de kruistochtgebeden – aanvaard zouden hebben, hadden zij gered kunnen worden.

Diegenen die deze boodschappen niet willen aanvaarden, mogen niet met de Boze samenwerken om het woord van God te ondermijnen. Jullie moeten bidden om de hulp die nodig is om innerlijke vrede te vinden.

Het werd voorzegd dat de eindtijdprofeet niet aanvaard zou worden, ook al zullen er door de verspreiding van het woord van God veel bekeringen bewerkstelligd worden.

Het afwijzen van de bijstand, die jullie vanuit de Hemel gestuurd wordt om te helpen jullie ziel te redden, zal op eigen risico zijn.

Beledig Mijn Zoon niet door na te laten om te luisteren! Jullie kunnen jullie oren sluiten nadat jullie deze boodschappen gelezen hebben, maar jullie moeten eerst luisteren.

Jullie vrije wil houdt in dat jullie kunnen kiezen welk pad jullie wensen te bewandelen.

Jullie vrije wil houdt niet in dat jullie het recht hebben om opzettelijk te lasteren tegen de Heilige Geest.

Wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, zullen jullie vervuld worden door het Licht van de waarheid.

Jullie ziel zal verlicht worden en jullie zullen zien welke goede daden, en slechte daden, jullie tijdens jullie leven verricht hebben. In dat stadium zullen velen onder jullie de liefde van God omhelzen. Jammer genoeg zullen velen te koppig zijn om hun wandaden te aanvaarden. Zij zullen verworpen worden en zullen vreselijk lijden.

Wees te allen tijde voorbereid! De tijd dringt!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie