Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : Ik doorstond hetzelfde lijden

Ontvangen op donderdag 8 december 2011

21.10 u

Mijn kind, toen Ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van heel de mensheid, was Ik zoals elke moeder. Mijn liefde voor dit Kind was zo overweldigend dat Ik tranen van grote vreugde huilde wanneer Ik voor het eerst Zijn mooie gezicht zag. Ik wist reeds dat de taak die Ik aanvaard had niet gemakkelijk zou zijn, hoewel Ik op dat moment niet besefte hoe moeilijk deze tocht zou worden.

Zodra Ik het dierbare gezicht van Mijn gekoesterd Kind bekeek, was er niets meer van belang. Er was enkel Mijn verlangen om Hem te allen tijde te beschermen, koste wat het kost.

Mijn Hart was toen verbonden met dat van Mijn Zoon zoals dat ook vandaag de dag nog is. Dat zelfde hart leed, in vereniging met Hem, doorheen elk moment van Zijn leven op aarde.

Elke vreugde die Hij voelde, kon ook Ik voelen. Zijn gelach bracht een glimlach op Mijn gezicht. Zijn smart veroorzaakte Mij enorm veel pijn.

Zijn foltering gedurende Zijn kruisiging was in elk botje van Mijn lichaam voelbaar. Elke nagel die Zijn vlees doorboorde, doorboorde het Mijne. Want elke slag en stoot die Hij incasseerde door de handen van Zijn vervolgers, voelde Ik ook.

Ik doorstond hetzelfde lijden. Toch was Ik niet aanwezig tijdens een groot deel van de foltering die Hem toegebracht werd en die voor Mij en Zijn apostelen verborgen werd.

Vandaag lijd Ik met Mijn Zoon, juist zoals het toen was. Wanneer Hij vandaag de dag in de wereld bespot wordt en in het openbaar belachelijk gemaakt – op het podium en in de media- vooral door atheïsten, huil Ik bittere tranen.

Wanneer Ik Mijn dierbare Zoon zie wenen, door de zonden waarvan Hij elke dag getuige is, ween ook Ik samen met Hem. Ik zie, voel en ben getuige van Zijn voortdurend lijden om de mensheid.

Jezus Christus, de Redder van de mensheid, heeft voor elk van jullie geleden maar houdt zeer veel van jullie allemaal.

Ik zal alles doen wat Ik kan om Zijn liefste wens, om elke individuele ziel op aarde uit de klauwen van de Boze te redden, te vervullen.

Zodra deze missie geslaagd is, dan, en slechts dan, kan Ik Mij verheugen over de uiteindelijke vrede waarbij Mijn kinderen zich eensgezind herenigen in het Nieuwe Paradijs.

Ga heen in vrede en ga door met deze uiterst belangrijke missie voor Mijn geliefde Zoon.

Bid, Mijn kind ! Dat al diegenen, die bidden voor de redding van de zielen, bidden dat er geen enkele ziel wordt uitgesloten.

Ik zal jullie te allen tijde beschermen.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel 

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie