Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : Eindtijdprofeet geleid door de Hemel

Ontvangen op vrijdag 16 december 2011

22.35 u

Mijn kind, Ik kom naar je toe om je hart troost te brengen. Jij, Mijn sterk kind, zult van nu af aan in staat zijn om het lijden zodanig te dragen dat je het zult verwelkomen en zodoende je uithoudingsvermogen bewijst terwijl je strijdt om het woord van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, te verkondigen.

Jij, Mijn kind, wordt verscheurd. Elke dag dienen nieuwe en meerdere uitdagingen zich aan in dit werk waarvan er een groot aantal moeilijk zijn.

Het is nu het moment om zonder enige angst je wapenrusting op te nemen. Trek voorwaarts en strijd voor Mijn Zoon om ervoor te zorgen dat Zijn heilig woord snel overal ter wereld gehoord wordt ! Zo snel als je kunt ! Talm niet ! Laat geen afleidingen toe !

Ik houd van jou, Mijn kind. Je wordt volkomen gevrijwaard van het kwaad. Merk je niet hoe weinig je nu geraakt bent wanneer je vanwege dit werk door anderen aangevallen wordt ? Dat is de genade van de wapenrusting.

Lever strijd tegen Satan met je strijdmacht van krijgers en help om heel de mensheid te redden.

Jij bent de ware eindtijdprofeet, geleid door de Hemel, om te helpen de wereld te bekeren. Er zal spoedig hulp gestuurd worden. Bereid je voor! Wees blij want dit is een groot geschenk !

Je wordt geleid bij elke stap die je neemt dus vertrouw gewoon op Jezus en gehoorzaam te allen tijde Mijn Hemelse Vader.

Wees dapper, moedig en ruk op zonder angst in je ziel !

Jouw Hemelse Moeder

Koningin van de Engelen

(*) Nota : wapenrusting : kan voor aanval of verdediging worden aangewend in een geestelijke strijd

 

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie