Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst

Ontvangen op zaterdag 17 december 2011

15.30 u

Mijn kind, er moet aan de wereld snel verteld worden over de liefde en barmhartigheid die Mijn Zoon, Jezus Christus, bezit voor elke individuele persoon op aarde.

Hij houdt van iedereen met inbegrip van diegenen met een lauwe ziel en diegenen die Hem niet kennen.

Twijfel er nooit aan dat diezelfde mensen, die misschien in de geest tekort schieten, door Hem zeer bemind worden. Er zal hen grote hoop gegeven worden wanneer de barmhartigheid van Mijn Zoon hen omhult.

De Hemel zal zich verheugen wanneer deze mensen, tijdens de Waarschuwing, hun ogen openen voor de waarheid. Dit geschiedt zodra zij de liefde en hoop zullen aanvaarden die hen gegeven zal worden. Het zal het grootste geschenk zijn dat zij ooit in dit leven op aarde zullen ontvangen.

Mijn kind, de mensen mogen nooit diegenen veroordelen die Mijn Vader niet vereren. Zij mogen nooit de hoop opgeven voor diegenen die bovendien Mijn Zoon afwijzen. Deze zielen worden allemaal bemind met een diepgaande tederheid door Mijn Zoon die hen enkel wil redden.

Hoop, Mijn kind, is een geschenk van God de Vader. Deze mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst en negativiteit. De barmhartigheid van Mijn Zoon kent geen grenzen en zal spoedig aan elkeen van jullie gegeven worden.

Hoop en vreugde moeten in jullie gedachten de eerste plaats innemen, kinderen, want Mijn Zoon staat op het punt om zo’n groots geschenk aan Zijn kinderen te schenken om de wereld te redden. Hij wil dat de hele mensheid deel uitmaakt van dit geweldig glorieus tijdperk van vrede dat op jullie allemaal wacht.

Bid, bid, bid dat alle zielen op aarde dit liefdevol geschenk met een open en nederig hart verwelkomen.

Het zal door de Waarschuwing zijn dat de barmhartigheid van God uiteindelijk aan de mensheid getoond zal worden.

Er kan daarna geen twijfel meer bestaan over hoezeer al Zijn kinderen door Hem bemind en gekoesterd worden.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie