Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Gods liefde, eenmaal door de mens gevoeld, is iets zonder welke geen mens nog kan leven

Ontvangen op maandag 1 oktober 2012

16.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet aanvaarden dat wanneer Mijn volgelingen in deze boodschappen geloven, dit hen van tijd tot tijd een kwelling van de ziel zal bezorgen.

Velen zullen verheugd zijn wanneer zij Mijn heilig woord lezen en zullen het als een wonder aannemen.

Anderen zullen Mijn boodschappen eveneens aanvaarden, maar op bepaalde dagen zullen zij door de twijfels die hen overvallen, verscheurd worden. Deze twijfels zijn normaal.

Sommigen zullen zich steeds weer de vraag stellen of deze boodschappen werkelijk van de Hemel komen. Bovendien worden zij vervuld van angst omdat zij weten dat hun leven op het punt staat te veranderen en dat zij getuige zullen zijn van de Tweede Komst.

Dit betekent dat het leven dat zij tot nu toe geleid hebben, onherkenbaar zal veranderen.

Dat is voor velen beangstigend omdat zij willen vasthouden aan hun oude zelfgenoegzame leventje, hoe ongelukkig zij ook waren.

Angst voor de toekomst, angst voor de hand van God en angst voor Satans leger kwellen hen. Maar hoewel Mijn boodschappen hen de angst om het hart kunnen doen slaan, brengen deze nochtans zo nu en dan ook troost.

Want één ding is zeker. Zij zullen Mijn Heilige Geest in hun ziel voelen en zodra dat gebeurt, zullen zij met Gods liefde vertrouwd raken.

Gods liefde, eenmaal door de mens gevoeld, is iets zonder welke geen mens nog kan leven. Deze brengt vrede. Dus hoe angstig jullie, Mijn volgelingen, ook mogen zijn, jullie moeten er aan denken dat Ik, jullie Jezus, jullie nooit zal verlaten.

Jullie zijn de Mijnen.

Ik ben het Leven in jullie ziel. Door Mij zullen jullie gered worden. Ik ben vol barmhartigheid voor zielen die zich tot Mij wenden om hulp. Ik zal jullie niet laten lijden door toedoen van Satans volgelingen. Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Jullie hebben niets te vrezen.

In plaats daarvan worden jullie de genaden geschonken om jullie voor te bereiden. Jullie moeten nu dapper zijn, laat twijfels jullie liefde voor Mij niet vertroebelen of jullie blind maken voor de waarheid van deze boodschappen.

Zij zijn Mijn geschenk aan jullie. Zij worden jullie gegeven opdat jullie beschermd zijn en beveiligd tegen kwaad.

Vraag Mij altijd om jullie angsten te lenigen, want zij worden als zaden van ontevredenheid door de Boze in jullie geest gezaaid om jullie af te leiden.

Ik zegen jullie. Ik schenk jullie vrede. Ik schenk jullie Mijn bescherming. Vertrouw altijd op Mij!

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie