Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God schiep de wereld – geen enkele andere planeet kan door de mens bewoond worden

Ontvangen op zaterdag 13 augustus 2011

17.00 u

Mijn dochter, voor Mijn kinderen moet de bekering nu een prioriteit zijn als zij anderen over Mijn boodschappen aan de wereld vertellen. Gewoon één ziel per dag bezorgt Mij al vreugde, Mijn kinderen, als anderen hun ogen beginnen te openen voor de Waarheid.

Mijn geliefde dochter, wanneer de mens elke dag zo druk bezig is, is er in zijn leven weinig tijd voor gebed. Gebed, Mijn kinderen, kan een moment, een uur, een woord of elke vorm van communicatie met Mij inhouden. Het maakt niet uit waar de mens Mij aanroept. Het kan in huis zijn, in de tuin, in de auto, op het werk, alsook in Mijn kerk. Waar jullie met Mij praten, is niet belangrijk, hoewel jullie Mij meer kunnen plezieren wanneer jullie in Mijn huis met Mij spreken.

Veel mensen geloven ten onrechte dat Ik hun gedachten niet kan horen, hun pijn, hun leed of hun vreugde niet kan voelen. Beseffen zij niet dat zij door Mijn Vader, de Almachtige, Schepper van ALLE dingen, geschapen zijn? Hij, die alles weet, roept jullie allen op om gewoon gedurende één moment per dag stil te houden. Roep Mijn hulp in om jullie te sterken! Slechts één moment is al wat Ik vraag, dit ene kostbare moment waarin jullie Mij aanroepen en Mij in staat stellen om door de kracht van de Heilige Geest langs jullie ziel binnen te komen. Wanneer jullie om Mijn hulp roepen, zal zelfs alleen maar een gefluister verhoord worden. Als jullie Mij niet roepen, kan Ik niet reageren want Ik zou nooit tegen jullie wil ingaan.

Ik Ben als een Vader die beneden naar een groep spelende kinderen kijkt. Allemaal druk bezig, lopend, met elkaar zingend, sommigen lachend en in andere gevallen onderling strijdend. De meeste kinderen reageren op de volwassene wanneer ze tot de orde geroepen worden. Maar sommigen zijn koppig, keren zich af en weigeren te doen wat hun gevraagd wordt. Sommigen kinderen zijn aanhankelijk. Sommigen niet. Weinigen zullen echter op zo’n prille leeftijd een volkomen haat vertonen. Maar wanneer Ik in de wereld van vandaag naar die kinderen van Mij kijk, zie Ik haat en – nog erger – totale onverschilligheid ten overstaan van Mijn bestaan, Jezus Christus, hun geliefde Redder. Velen haten zelfs de klank van Mijn naam.

De tijden waarin jullie leven, kinderen, hebben een weerbarstige groep van Mijn kinderen met weinig discipline gekend, die menen dat het aan hen is om de wereld te besturen, controleren, misbruiken of zelfs te schaden als ze dat nodig achten. Voor de Vader, Schepper van alle dingen, wordt weinig eerbied getoond. De dag van vandaag is de mens zo arrogant, dat hij gelooft dat hij is voortgekomen uit een nog hogere hiërarchie dan deze van Mijn Eeuwige Vader. Dus blijft hij naar meer informatie over zijn herkomst zoeken, ook al was de Waarheid aldoor voor hem zichtbaar aanwezig. Er wordt zoveel tijd verspild aan waardeloze bezigheden. Waardeloze dromen die allemaal door de geest van die wetenschappers gefabriceerd worden, wier trots op hun eigen intelligentie – een geschenk van God de Vader – ertoe leidt dat hij gelooft dat hij nieuwe feiten over zijn herkomst zal ontdekken.

Waarom beseffen deze kinderen niet dat de aarde voor de mens geschapen werd? Geen enkele andere planeet kan door de mens bewoond worden, want dat maakt geen deel uit van Mijn Vaders plan. Hoe dwaas kan de mens zijn wanneer hij de geestelijke leegte in zijn ziel tracht op te vullen! Al de voeding en invulling kunnen van hem zijn als hij zich zet en de Waarheid aanneemt. De waarheid over het bestaan van God de Eeuwige Vader, de Schepper van het universum.

Jullie geliefde Redder, Leraar en rechtvaardige Rechter

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie