Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn

Ontvangen op vrijdag 18 mei 2012

15.20 u

Vandaag spreek Ik met jou, Mijn dochter, om troost te bieden aan diegenen die bang zijn voor de toekomst.

De toekomst, lieve kinderen, ligt in Mijn heilige handen.

De tijd is aangebroken waarin het Nieuw Koninkrijk, het Koninkrijk waarover Mijn geliefde Zoon zal heersen, bewaarheid zal worden.

Dit is de eindfase waarin de aarde voorbereid wordt om een grote schare voort te brengen die van Mijn Zoon houden en die, na verloop van tijd, van Mij houden.

Er moet veel gebeuren opdat Mijn Goddelijke Wil geschiede en gebed, geduld en moed zijn noodzakelijk.

Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn!

Er woekert veel goddeloosheid in de wereld en de tijd is aangebroken voor Mij om die naties te straffen die Mijn kinderen op aarde kwellen.

Terwijl de strijd begint, zullen de Huizen die Mij - God de Vader - eer betonen, hernieuwd worden.

Spoedig zullen zij beseffen hoe zij de Ene Ware Messias - die Ik naar de aarde zond in Mijn Zoon, Jezus Christus, om de wereld redding te schenken – verworpen hebben.

Dan zullen diegenen die in Mijn Zoon geloven en in Mij, de Allerhoogste God, zich eenstemmig verheffen om de weg te effenen zodat de Tweede Komst van Mijn Zoon kan plaatsvinden.

Pas wanneer de zuivering voltooid is, zal Mijn Zoon wederkeren.

De zuivering waarover Ik spreek, vindt plaats wanneer de goeden gescheiden zullen worden van diegenen die slecht zijn. Diegenen die hun leven leiden, gevuld met leugens die door Satan in hun ziel gezaaid worden, hebben nog altijd tijd om tot inkeer te komen.

Ik zal alles in het werk stellen om hen te vrijwaren voor het Beest want zo gemakkelijk geef Ik Mijn kinderen niet op.

Ik zal door diverse goddelijke ingrepen, door Mij bekrachtigd, proberen hen in Mijn barmhartige armen te nemen om hen te redden.

Vertrouwen en geloof in Mij is het pad naar het Eeuwig Leven.

Enkel door Mijn Zoon, de Redder van de wereld, kunnen jullie tot Mij, de Vader van het universum, komen.

Want om tot Mij te komen, moeten jullie van de zonde gered worden.

Om gered te worden van de zonde, moeten jullie jezelf verlossen in de ogen van Mijn Zoon.

Zoals Ik Mijn Zoon de eerste keer zond om jullie verlossing te verlenen, zo zend Ik Hem ook nogmaals om jullie nog een laatste keer te redden voordat de Nieuwe Hemel en de Nieuwe aarde samensmelten om één te worden.

Diegenen die de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon weigeren te aanvaarden - na deze laatste kruistocht om al Mijn kinderen naar het Paradijs, hun rechtmatig erfdeel, te brengen – zullen voor eeuwig verloren gaan.

Hierna is er geen weg meer terug.

Vergeet nooit wie Ik ben!

Ik ben God de Vader en Ik heb jullie geschapen.

Ik houd van jullie.

Ik verlang ernaar om jullie allemaal thuis te brengen maar hoezeer vloeien Mijn tranen.

Dat komt doordat er zovelen zullen zijn die Ik niet zal kunnen redden tenzij zij zich omkeren en Mij vragen hen te helpen.

Deze roep vanuit de Hemel werd voorzegd.

Enkel het Lam van God, Mijn Zoon, heeft de bevoegdheid om jullie de komende gebeurtenissen te openbaren.

Enkel Hij kan de zegels openen.

Hij doet dit nu met de hulp van de zevende engel, de zevende boodschapper.

Open jullie ogen en aanvaard dat het geprofeteerde Boek der Waarheid nu eindelijk, voor jullie ogen, hoofdstuk per hoofdstuk, geopend wordt.

Aanvaard dit als een geschenk, want het zal jullie het Eeuwig Leven bezorgen.

Jullie geliefde Vader in de Hemel

God de Allerhoogste

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie