Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Mijn hand van gerechtigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te schaden, te kastijden

Ontvangen op donderdag 4 oktober 2012

14.55 u

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, hoewel de wereld wellicht een zuivering moet ondergaan, die misschien niet aangenaam kan zijn, Mijn barmhartigheid groot is.

Ik ben een oceaan van barmhartigheid en zal grote veranderingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat al Mijn kinderen behoed zullen worden voor een catastrofe. De catastrofe waarover Ik met jullie spreek, omvat het werk van een heimelijke, verdorven macht in de wereld, die voor hun eigen goddeloze profijt elke natie probeert te controleren.

Zoveel van dergelijke zielen wijzen de barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon af. Zovelen zullen Hem niet erkennen. Zij gaan onverschillig door met lijden toe te brengen aan diegenen waarover zij regeren en laten het na te aanvaarden dat hun zonden niet ongemerkt zullen blijven. Zij mogen vechten tegen de macht van Mijn hand, maar Mijn hand zal op hen neerschieten en hen vernietigen.

Zij zullen, na verloop van tijd, de macht van God erkennen maar voor velen onder hen zal het te laat zijn.

Elke daad van Mij, waaronder grote wonderen, zal binnenkort door heel de mensheid aanschouwd worden. Ik zal in Mijn grote barmhartigheid, die de mensheid zoals een grote oceaan zal opslokken, alles doen wat Ik kan om de mensheid te redden. Mijn gaven zullen geen mens onbewogen laten.

Wanneer dat gebeurt, zal Ik die mensen achternazitten die Mij, hoewel zij weten wie Ik Ben, zullen wegduwen.

Bovendien zullen die leiders in de wereld, die verzuimen Mijn goddelijk Wetten door te voeren en die de aarde geselen met hun wreedheid tegenover Mijn kinderen, neergeslagen worden. Ik zal niet toestaan dat zij tegen die tijd Mijn goddelijke gerechtigheid ontvluchten.

Zij worden in deze boodschap gewaarschuwd om er nu mee op te houden! Zij moeten om leiding bidden als zij zich onbehaaglijk of onder druk gezet voelen om naties wetten op te leggen die ontbering zullen veroorzaken.

Ik verleen hen deze tijd nu om te stoppen met wat zij aan het doen zijn en om Mij te smeken hen te helpen het op te nemen tegen de goddeloze regimes, die tegen hun landgenoten gepland worden.

Zij weten waar Ik over spreek.

Ik ben de Schepper van het menselijk ras. Ik ken elk kind van Mij. Wat zij zien. Wat zij voelen. Hoe zij denken. Ik ken ook diegenen onder hen, die trouw gezworen hebben aan daden die overal ter wereld de mensen enorm veel leed berokkenen.

Mijn hand van barmhartigheid wacht om jullie terug naar het toevluchtsoord van Mijn Koninkrijk te brengen.

Mijn hand van barmhartigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te schaden, te kastijden. Het zal jullie niet toegestaan worden dit lijden te veroorzaken.

Want zodra jullie wetten invoeren, ontworpen om diegenen te beheersen die jullie dienen, en die weerzinwekkend zijn voor Mij, zal Ik een zodanige kastijding zenden dat er bij geen mens nog enige twijfel zal bestaan over wat een dergelijke straf veroorzaakt heeft.

Jullie zijn kinderen van Mij en het is tot Mij dat jullie je moeten wenden om bescherming. Zonder Mijn bescherming zullen jullie aan de willekeur van Satan overgeleverd zijn.

Opdat jullie het niet vergeten: hij, Satan, haat jullie allemaal! Maar, door zijn krachtige en subtiele verleidelijke wegen, volgen jullie zoals slaven zijn streven naar macht na.

Kies voor macht op deze aarde – die jullie misschien kan verheffen en jullie erkenning bezorgen – boven de wegen van de Heer, en jullie zullen verworpen worden.

Deze waarschuwing wordt gegeven om ervoor te zorgen dat jullie beseffen dat er maar één Schepper is. Maar één, die de mensheid schiep. Maar één die de macht heeft om een eind te maken aan alles wat op aarde bestaat.

God de Allerhoogste

Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie