Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart

Ontvangen op dinsdag 4 februari 2014

15.00u

Mijn liefste dochter, vandaag is een bijzondere dag aangezien Ik eindelijk het geschenk van jouw volledige aanvaarding van deze missie gekregen heb.

Wanneer Ik het hart raak van de zielen waarop Ik een beroep doe om Mijn Woord te verkondigen, is dat overweldigend voor die uitverkoren ziel. Mijn aanwezigheid schokt evenzeer als het kalmeert. Dit zorgt voor een enorme ommekeer, en dat vergt een volmaakt vertrouwen van de ziel. Het is beangstigend voor allen die Mijn inmenging aanschouwen aangezien het grote onderscheiding gebiedt vanwege de botsing van emoties die in de ziel opgewekt worden.

Aanvankelijk is de ziel verzwakt door de pure kracht van de aanwezigheid van de Heilige Geest, en het lichaam voelt zwaar aan. De zintuigen zijn verscherpt en het verstand is verstompt. Snel daarna komt er de natuurlijke drang zich af te vragen wat er aan het gebeuren is en kan er twijfel opkomen. Maar de aanwezigheid van de Heilige Geest is ondoorgrondelijk en zal zo blijven tot Mijn Wil geschiede, zolang de ziel aanvaardt wat ervan verwacht wordt. Het verlangen naar duidelijkheid, samen met de behoefte aan geruststelling, overspoelen de ziel vervolgens. En terwijl deze troost en moed zoekt, kan de kracht van de Heilige Geest geen halt toegeroepen, niet tegengehouden of geweerd worden.

De bereidwilligheid van de ziel om toe te laten een instrument van de Heilige Geest te worden, teneinde de Waarheid te verkondigen, leidt ertoe dat deze niet bij machte is het Woord op enige wijze te beïnvloeden, ertegenin te gaan of te vervalsen.

Het menselijk verstand vecht daar van tijd tot tijd tegen. Hoewel de ziel door de Heilige Geest gerustgesteld wordt en er niet langer bang voor is, is er altijd de hoop aanwezig dat zodra de missie afgelopen is voor de ziel het leven zal doorgaan als voorheen. Maar natuurlijk is dat niet altijd het geval. Zo komt er in deze missie, Mijn missie om Mijn kinderen te verzamelen en hen in Mijn wereld zonder einde in veiligheid te brengen, geen einde aan deze missie. Deze zal tot op de laatste dag van kracht blijven. Nu je dit feit aanvaardt en niet langer enig ander alternatief verlangt, kan je eindelijk vrede in je hart vinden, Mijn dochter.

Kinderen, het is maar wanneer jullie Mijn geschenk aan de wereld van het Boek der Waarheid eindelijk aannemen, dat jullie vrede in jullie hart zullen vinden. Het is maar wanneer jullie aannemen dat Ik, de Allerhoogste God – al wat is en zal zijn –, Mij aan de wereld mededeel, dat jullie in staat zullen zijn om volkomen op Mij te vertrouwen.

Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart. Zodra jullie dat doen, zal Ik jullie overspoelen met Mijn vrede en liefde. Pas dan zullen jullie vervuld zijn van vreugde en geluk. Pas dan zullen jullie vrij zijn.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie