Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

Ontvangen op woensdag 10 april 2013

16.45 u

Mijn geliefde dochter, zoals het vuur van de Heilige Geest die nederige zielen overspoelt, die deze boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van de wereldwijde bekering plaatsvinden. Het heilig Woord van God is als een krachtige windstoot, die overvloedig vruchten met zich – en met al die zielen in het kielzog ervan –meebrengt.

Uit die eerste zaadjes die geplant werden, zijn een groot aantal vruchten gegroeid die zich over elke natie uitstrekken, met inbegrip van die naties onder een communistisch regime.

Mijn dochter, aangezien Mijn heilig Woord de geest en de zielen van elke geloofsovertuiging aangrijpt, zal het als een zwaard door die naties snijden die Mij, jullie geliefde Vader, de rug toekeren. Wanneer dus de haat tegen jou toeneemt, weet dan dat Mijn heilig Woord, als hulp om zielen te redden, succesvol is.

Jij, Mijn boodschapper, bent maar een instrument. Deze missie draait niet om jou. Het gaat niet om de verlichting van jullie ziel want dat is Mijn doel niet, ook al behaagt Mij dat. Jij, Mijn dochter, moet – als de laatste boodschapper – de boodschappen die voor het welzijn van de mensheid aan jou gegeven worden, enkel aan de wereld overbrengen. Jouw mening en jouw advies aan anderen zijn niet belangrijk en jij bent niet bevoegd om eender welke van dergelijke menselijke zienswijzen met anderen te delen.

Wanneer de stem van God het hart van de mens bereikt, vermenigvuldigt deze zich in de ziel van velen. Het is Mijn goedheid, als de liefhebbende Vader van heel de mensheid, die deze grote zegeningen mogelijk maakt.

Zoals voorzegd zullen door diegenen, die door deze missie de gave van de Heilige Geest gekregen hebben, grote wonderen aanschouwd worden. Ik zegen al diegenen die Mijn boodschappen rondstrooien en verspreiden, want hun inspanningen zullen Mijn Woord aanbrengen als een mist die de aarde zal bedekken.

Tot diegenen die het geschenk van bekering afgewacht hebben – die arme, lege zielen van Mij – zeg Ik nu: Ik, jullie liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omhelzen en jullie hart zal openen wanneer jullie dit gebed bidden.

God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind,
dat zo verward en blind is,
dat ik zonder Uw hulp, Uw liefde, niets ben.
Red mij door de liefde van Uw Zoon, Jezus Christus,
en schenk mij de sleutel tot Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.

Kinderen, Ik zal jullie zegenen en beschermen. Jullie behoren Mij toe – jullie allemaal. Terwijl Ik naar jullie smacht en ween om diegenen die Mij haten, zal Ik Mijn Almacht gebruiken om jullie versteende hart te ontsluiten zodat Ik jullie het erfdeel, dat Ik liefdevol geschapen heb, kan nalaten.

Mijn ingrijpen, door jullie de komende gebeurtenissen te openbaren, zal jullie helpen begrijpen hoeveel Ik van jullie houd. Wanneer deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen ontvouwen, zal Ik erop staan wachten dat jullie, met liefde en vertrouwen in jullie ziel, tot Mij komen.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

 

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie