Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

Ontvangen op zondag 9 februari 2014

19.00 u

Mijn liefste dochter, er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

Ik verlaag Mij zodat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan leggen, en toch zullen zij erop blijven trappen. Ik verneder Mijzelf door via deze boodschappen naar hen te roepen, en zij bespotten Mij en grijnzen.

Ik liet hen toe Mijn Zoon te geselen en vermoorden, en zij onderschatten het groot Offer dat Ik voor hen bracht om hun leven te geven en hen te bevrijden uit de slavernij aan de Boze.

Ik smeek hen hun leven te beteren, en zij negeren Mij. Ik zond uitverkoren zielen om met hen te spreken en Mijn Woord te verkondigen, en zij spuugden in hun gezicht.

Ik zond hun straffen, en zij leerden er niet uit. In plaats daarvan beweerden zij dat deze louter een speling van het lot waren en niets met Mij te maken hadden.

Ik zond hun Mijn liefde door wonderbaarlijke aan visionairen, zieners, heiligen en profeten geschonken gaven, en slechts enkelen maakten er gebruik van. Let nu op Mijn woorden, het Boek der Waarheid is het grootste geschenk dat door Mij aan de wereld gegeven werd sinds Ik Mijn enige Zoon zond om jullie te verlossen. Ik vermaak dit kostbaar geschenk opdat het jullie hart zal openen, jullie ziel zal bevrijden van de gehechtheid aan de bekoringen van de duivel en zal helpen jullie voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.

Mijn krachtig ingrijpen leidt momenteel ertoe dat de snelheid waarmee Mijn Woord zich vanaf nu zal verspreiden velen zal schokken en verbazen. Wanneer jullie vernemen dat Mijn Woord in elke taal gesproken wordt, waarbij er weinig organisatie door mensenhanden betrokken is, zullen jullie het bewijs van de kracht van de Heilige Geest krijgen.

Ik zal ervoor zorgen dat Mijn werk doorgaat. Ik zal al diegenen verpletteren die Mijn hand proberen te stuiten. Ik zal diegenen opzij duwen die door de geest van het kwaad geleid worden, en het geluid van hun zielige stemmen doen verstommen.

Ik zal, met de uithaal van Mijn hand, diegenen het zwijgen opleggen die Mij proberen tegen te houden, terwijl Ik slechts echt elke ziel verlang te redden. Ik Ben vastbesloten niet toe te laten dat dit werk genegeerd wordt want eenmaal Ik een missie - zoals deze - Mijn gezag geef, kunnen jullie er zeker van zijn dat de macht van de mens daarmee vergeleken niets is.

Wees kalm, lieve kinderen, en vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader! Mijn liefde is zo groot dat deze niet afgezwakt kan worden, hoe zwaar jullie ook zondigen. Ik sta deze beproevingen, tegenslagen en verdorven plannen om elk spoor van Mijn Zoon uit te wissen maar slechts een korte tijd toe.

Wees nooit bang voor Mijn plannen, want die hebben een doel dat erin bestaat alle kwaad te verdelgen en jullie allemaal overeenkomstig Mijn Heilige Wil een leven vol heerlijkheid te bezorgen. Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Al wat Ik vraag, is dat jullie bidden en alles opvolgen wat Ik jullie op dit moment door Mijn heilige missie gegeven heb om jullie allemaal het ultieme, onbetaalbare geschenk te bezorgen dat Ik voor jullie gecreëerd heb in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde – Mijn Nieuw Paradijs – precies zoals het, toen Ik Adam en Eva schiep, voorbestemd was.

Denk altijd aan Mijn liefde voor jullie allen wanneer jullie je zwak of kwetsbaar voelen, want die is zo groot dat het jullie begrip te boven gaat!

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie