Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Eén van de meest dringende boodschappen aan de mensheid

Ontvangen op dinsdag 2 augustus 2011

20.15 u

Ik kom in de naam van Mijn Zoon, Jezus Christus. Ik Ben God de Vader en wens met de hele wereld te communiceren. Het is Mijn bedoeling om de hevigheid van de kastijding op te schorten om de mensheid de kans te geven hun hart te openen voor de waarheid van Mijn bestaan. Zij, Mijn dierbare kinderen, moeten weten dat Ik in de eerste plaats een God van barmhartigheid ben en pas daarna van gerechtigheid.

Mijn barmhartigheid werd verruimd tot buitengewone grenzen. Ik zal, door de kracht van het gebed, uit barmhartigheid Mijn hand inhouden zodat de mens de haat, die zich wereldwijd in veel zielen manifesteert, kan temperen.

Hoed jullie, Mijn kinderen, wanneer Ik jullie waarschuw dat de nalatigheid om te beletten dat de zonde zich verspreidt, zal uitmonden in een kastijding die een groot deel van de mensheid zal vernietigen. Een dergelijke kastijding zal men nog niet meegemaakt hebben sinds de dagen van de zondvloed die ten tijde van Noah de aarde verwoestte.

Ik zal niet langer toestaan dat jullie, Mijn ondankbare kinderen, diegenen vernietigen die Mij trouw betoond hebben. Noch zal Ik Mij op de achtergrond houden en de ene-wereldorde Mijn schepping, Mijn aarde, laten bezoedelen, Mijn kinderen.

Neem dit nu ter harte, één van de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven wordt! Keer jullie nu af van de weg der zonde en jullie zullen gered worden. Keer jullie af van jullie blinde toewijding aan de lokstem van Satan en zijn verleidelijke charmes, die jullie aantrekken door gebruik te maken van eigenliefde en materiële wonderen. Als jullie deze mooie, uit liefde voor jullie geschapen wereld zouden blijven ontheiligen op de manier dat jullie dat nu doen, zal deze er niet meer zijn om nog meer door jullie beschadigd te worden.

Ik Ben de God van liefde, lankmoedig, maar Mijn geduld raakt op. Diegenen die Mijn kinderen blijven verminken en ombrengen door oorlog en de controle over de wereldfinanciën, weet dat jullie dagen geteld zijn. Jullie kans op verlossing zal nu jullie laatste zijn. Als jullie tijdens het grootse geschenk van barmhartigheid, dat wil zeggen de Waarschuwing, niet op de juiste wijze zouden reageren, dan zullen jullie en jullie handlangers vernietigd worden.

Mijn luister zal bij iedere man, vrouw en kind bekend worden. Diegenen die voor het pad naar Mijn Koninkrijk kiezen, zullen eeuwigdurend leven bezitten. Diegenen die daar niet voor kiezen, zullen een duisternis ervaren zoals ze zich deze nooit zouden kunnen of willen voorstellen.

Volgelingen van Satan, die zijn verdorvenheid bewust verafgoden, luister nu naar Mijn belofte! Tijdens de Waarschuwing zal jullie, Mijn verdwaalde kinderen, nog één keer de hand van liefde en vrede aangeboden worden. Grijp deze vast, want het zal jullie reddinglijn terug naar de schoot van Mijn liefde zijn! Negeer Mijn smeekbeden en jullie zullen voor eeuwig lijden en nooit meer naar de schaapskooi van Mijn gekoesterde familie terugkeren!

Dit, Mijn dochter, is nu één van de belangrijkste waarschuwingen om jullie broeders en zusters te behoeden voor het folterende vuur van de eeuwige verdoemenis.

De Allerhoogste Koning

God, de Almachtige Vader

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie