Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks

Ontvangen op maandag 12 december 2011

19.00 u

Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks en teistert veel van Mijn zieners.

Het teistert eveneens die volgelingen van Mij die zich geïsoleerd voelen en enigszins ontgoocheld zijn aangezien Ik bepaalde zielen uitkoos om Mij te helpen de mensheid te redden. In plaats daarvan moeten zij weten dat Ik van hen allemaal evenveel houd.

Hoe breekt dit Mijn Hart, vooral wanneer Mijn uitverkoren zielen zich bedreigd voelen door andere uitverkoren zielen.

Elke ziel die Ik uitkoos, wordt een andere taak gegeven en verzocht om diverse paden te bewandelen. Het gemeenschappelijk kenmerk is altijd hetzelfde. Ik verlang dat al Mijn visionairen, zieners en profeten een heilige missie op zich nemen om zielen te redden.

Ik maak gebruik van uiteenlopende zielen, nederig van hart, om Mijn doel te bereiken.

Satan zal altijd proberen om het hart van Mijn uitverkoren zielen af te wenden door hen te treiteren. Hij weet hoe een gevoelige snaar in hun ziel te raken door hen te vertellen dat andere uitverkoren zielen belangrijker zijn dan zij.

Daarna creëert hij een gekrenkt gevoel in hun hart en jaloersheid. Dit wil zeggen dat zij, in plaats van elkaar lief te hebben en in een staat van genade te blijven, in de verleiding komen om op elkaar neer te kijken. In veel gevallen wijzen ze elkaar af en laten zij de zonde van hoogmoed hun ziel binnendringen.

Zo veel van Mijn volgelingen hebben niet alleen maar een hekel aan Mijn uitverkoren visionairen en zieners, maar behandelen hen soms ook met minachting. Juist zoals ook Ik behandeld werd door de eigengerechtigde farizeeën.

Gedurende Mijn tijd op aarde peilden zij telkens weer elk woord dat van Mijn lippen kwam. Elke listige uitdaging werd naar voor gebracht, om Mij erin te luizen, zodat zij zouden kunnen bewijzen dat Ik een leugenaar was. Zo zullen ook Mijn hedendaagse profeten en zieners behandeld worden.

Satan kwelt deze volgelingen van Mij, door twijfel in hun geest te zaaien betreffende Mijn boodschappers omdat hij Mijn heilig woord in diskrediet wil brengen. Dat is zijn doel.

Bid intens dat aan ieder van jullie de genaden gegeven mogen worden om Mijn woord, uit de pen van Mijn dierbare zieners, te eerbiedigen.

Zieners, loop nooit in de val door toe te geven aan geestelijke jaloersheid. Het is ongepast en doorboort Mijn Hart als een zwaard.

Houd van elkaar !

Eerbiedig en waardeer elkaar in Mijn Naam !

Dat is de belangrijkste les !

Als dit jullie moeilijk valt, zullen alle andere werken voor Mij zinloos zijn!

Jullie Leraar en Redder

Jezus Christus 

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie