Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties

Ontvangen op vrijdag 12 oktober 2012

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde is zo krachtig dat deze nu gevoeld wordt door diegenen die God niet kennen.

Ondanks het kwaad dat in de wereld aanwezig is, voelen de mensen nu een liefde voor anderen in hun hart, die haaks staat op de verdorvenheid die in de zielen aanwezig is, en die hen zal verbazen.

Deze liefde zal zo onverwacht door hun ziel stromen, dat velen aan het huilen gebracht zullen worden. Deze tranen van liefde, zo zuiver uit hun hart, zal hen verscheuren. Zij zullen niet weten waarom zij zich zo voelen naar hun broeders en zusters toe. Zij zullen deze echte en unieke liefde eveneens voor hun Schepper, God de Vader, voelen. Maar toch zullen zij niet erkennen dat Hij bestaat. In plaats daarvan zullen velen ronddwalen en zich afvragen:

Wat is dat voor een ongelooflijke maar sterke liefde die ik in mijn hart voel? Hoe kan dit als er geen God is? Hoe kan ik deze liefde voelen als ik louter een product van de evolutie ben, een product van deeltjes, uit de aarde opgebouwd?

Mijn kinderen, de waarheid is het volgende: jullie zijn geen deeltje van de aarde, een overblijfsel van de tijd. Jullie zijn een levend wezen, een levende ziel, die het vermogen bezit tot een eeuwig leven, zonder einde.

Jullie lijden door de zonden van Adam en Eva, jullie stamouders. Jullie kunnen misschien lachen, spotten of de draak steken met datgene waarvan jullie geloven dat het een fabeltje is, maar de waarheid is dat jullie een onvolmaakt leven leiden. Dit leven van lijden is het gevolg van de zonden van jullie stamouders. Bevlekt met hun zonden worden jullie, door dezelfde slang die hen verleidde, verblind voor de waarheid van God.

Jullie geloven dat jullie in een wezenlijke wereld leven, een wereld van materie, die een beperkte duurzaamheid heeft. Jullie leven op aarde is kort. Jullie lichamen verouderen. Jullie gezondheid gaat achteruit. Na verloop van tijd sterft jullie lichaam. Veronachtzaam jullie geest, jullie ziel, en jullie zijn niets.

Aanvaard dat je een kind van God bent en jullie leven zal op aarde meer betekenis krijgen wanneer jullie een leven leiden overeenkomstig de wetten van God. Jullie leven zal verlengd worden en er zal jullie een groot geschenk gegeven worden, het eeuwig leven.

Als aan jullie een glimp van dat leven getoond zou worden, slechts één uurtje, zouden jullie Mijn Vader nooit beledigen. Jullie moeten weten dat jullie deze geschenken zullen ontvangen.

Jullie zullen samenleven met jullie hele familie, met diegenen die in staat van genade gestorven zijn en diegenen die Mijn restleger op aarde zullen vormen.

Jullie lichaam zal gezuiverd zijn en herschapen tot een staat van volmaaktheid, op basis van de leeftijd waarop jullie de Liefde van God aanvaardden.

Jullie zullen samen met jullie dierbaren en jullie naasten in liefde en vrede leven. Niemand van jullie zal iets tekortkomen.

Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties. Op het onderste niveau zullen er steden en dorpen zijn, allen werkzaam in een bron van vrede, liefde, geluk en tevredenheid. Niet één zal er iets tekortkomen. Ik zal hun Koning zijn, hun Meester, en Ik zal te midden van hen regeren, in een mystieke vereniging.

Verder zullen er de hogere niveaus zijn. Deze zullen alle naties samenhouden, in eenheid met Mijn Leer, en alle mensen zullen in volkomen harmonie omgaan met elkaar en met de beesten van de aarde, zowel de grote als de kleine.

Allen zullen overleven door te eten van de Boom des Levens. Niemand zal een gebrek aan voedsel hebben.

Dan zullen er de regeringen van de naties zijn. Zij zullen ervoor zorgen dat alles overeenkomstig Mijn Leer zal gebeuren. Mijn regeringen zullen door Mijn heiligen en apostelen bestuurd worden.

Dit zal zo doorgaan, helemaal tot aan het einde, wanneer de tweede opstanding van de doden zal plaatsvinden voor de beslissende confrontatie.

Satan zal gedurende korte tijd losgelaten worden, samen met zijn demonen. En daarop zal al het kwaad uitgeroeid worden. Ten slotte zal Mijn weldaad aan de wereld geschonken worden in de samengevoegde Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

Vervolgens zal alles geopenbaard worden, aangezien het mysterie van God, in zijn volle en definitieve glorie, aan allen getoond zal worden.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie