Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren

Ontvangen op dinsdag 9 april 2013

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren, maar zij hebben niet de kwalificaties of de kennis om dat te doen. Hun weg bestaat erin God te dienen. Zij mogen zich niet zo laten aansteken want dat levert gevaar op voor die zielen die Mijn stem in deze boodschappen herkennen.

Pronkend met new age-praktijken van de geest, geloven veel priesters dat hun kennis van de spiritualiteit betekent dat zij het talent hebben om een ware profeet van God te herkennen. Zij zijn zo ver van Mij verwijderd, dat zij Mijn heilig Woord niet kunnen onderscheiden. Ik heb hen dergelijke genaden niet geschonken omdat hun hoogmoed in de weg staat.

Tot diegenen onder jullie, gewijde dienaren van Mij, die samenspannen, plannen smeden en het embleem van jullie heilig ambt, ten dienste van God, gebruiken als middel om jullie parochianen van Mijn heilig Woord af te keren: weet dat jullie gestraft zullen worden. Jullie kennen Mij niet echt. Jullie zijn Mij niet trouw. Jullie zijn onwetend wat geestelijke kennis betreft, en jullie hebben het recht niet om anderen openlijk te vernederen, te verachten of iemand in Mijn naam te kleineren.

Elk van jullie zal zich tegenover Mij moeten verantwoorden. Ik zal jullie straffen, niet om jullie ongeloof, maar om de zonde van hoogmoed, die jullie doet geloven dat jullie meer afweten van geestelijke zaken dan Ik, Jezus Christus, jullie Meester. Hoe verwonden jullie Mij. Hoe stellen jullie Mij teleur omdat jullie verraad Mijn missie, de laatste in zijn soort, geschaad heeft. Voor elke zondaar die jullie van Mij wegtrekken, zullen jullie de verantwoordelijkheid voor hun ziel op jullie moeten nemen. En dan zullen jullie met een bezwaard hart deze vragen moeten beantwoorden, wanneer de waarheid jullie bekend gemaakt wordt.

Waarom wezen jullie Mijn beker af toen jullie, met liefde en vertrouwen, de waarheid gegeven werd en jullie in jullie hart wisten dat dit van Mij kwam? Waarom probeerden jullie dan Mijn boodschappen te vernietigen? Hebben jullie enig idee van de ernst van jullie heilige geloften die jullie in Mijn naam aflegden? Jullie moeten nu op retraite gaan en Mijn kruistochtgebeden lezen. Als jullie dat doen, zal Ik jullie Mijn zegen en het onderscheidingsvermogen geven. Maar enkel diegenen met een nederig hart kunnen tot Mij komen.

Keer terug! Kom dan, ontdaan van alles, tot Mij! Laat al jullie pessimistische zienswijzen, jullie vooringenomen standpunt en jullie beoordeling van deze boodschappen – gebaseerd op geruchten, roddels en insinuaties – achter jullie! Wanneer die dag aanbreekt, zal Ik jullie opnieuw dopen en zullen jullie weer zuiver worden. Jullie ziel zal zoals die van kleine kinderen worden, met een gretig verlangen naar Mijn Tegenwoordigheid.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik Ben geheel liefdevol. Ik Ben geheel barmhartig. Kom tot Mij! Ik Ben alles wat jullie nodig hebben.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie