Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel

Ontvangen op donderdag 4 april 2013

19.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten niet luisteren naar diegenen die Mijn boodschappen in twijfel trekken, aanvechten en bespotten. Het is niet nodig Mijn allerheiligste Woord te verdedigen. Mijn Woord is definitief en geen mens heeft het recht om het in twijfel te trekken. Of jullie aanvaarden Mij, of jullie doen dat niet!

Terwijl Christenen onderling strijden over deze boodschappen, die zo lang geleden geprofeteerd werden, behandelen zij elkaar als vijanden. Jullie kunnen geen vijand van jullie broeder of zuster zijn en jullie dan Mijn leerling noemen. Terwijl jullie zo druk bezig zijn met onderling te schreeuwen, is de grootste vijand, Satans legerschaar, de meest kwaadaardige wreedheden aan het plannen die ooit door de mensheid gezien zijn sinds de schepping van Adam en Eva.

De oorlogen waarover Ik sprak, staan op het punt te beginnen en het plan zal erin bestaan om bevolkingsgroepen uit te roeien. Jullie zouden kunnen denken dat deze oorlogen zich tussen de ene natie en een andere afspelen, maar dan zouden jullie je vergissen. De wapens zullen maar van één bron afkomstig zijn.

Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de verschrikkelijke daden die op het hoogste niveau door vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen beraamd worden. Jullie zouden je hun verdorvenheid onmogelijk kunnen voorstellen, maar herken deze tekenen. Wanneer jullie banken jullie vrijheid, jullie huizen en jullie vermogen om jullie familie te voeden afnemen, zal dat slechts één onderdeel van hun plan tegen de mensheid zijn. Jullie zullen slaven worden, maar diegenen die Mij en Mijn Leer aanhangen en die Mij trouw blijven, mogen nooit Mijn barmhartigheid vergeten.

Hoewel deze openbaringen beangstigend kunnen zijn, zijn ze de Waarheid. Door voorbereid te zijn op deze daden tegen Gods schepping, zullen jullie door middel van jullie gebeden helpen om veel van het lijden, dat deze boosaardige sekten jullie zullen toebrengen, te verzachten. Terwijl jullie gebeden de impact van dergelijke wreedheden zullen afzwakken, zullen deze – als ze met liefde in jullie hart aan Mij overhandigd worden – gebruikt worden om diegenen te redden die zich aan dergelijke verschrikkelijke daden schuldig maken. En hoewel deze misleide en ijskoude zielen Mij blijven trotseren door te trachten de bevolkingsgroepen in de wereld uit te roeien, zal Ik proberen hun hart te verlichten opdat zij zullen afzien van deze verschrikkelijke band met Satan. Velen zijn volledig door de Boze bezeten en voor sommigen is er weinig hoop. Enkel een wonder, dat door Mijn barmhartigheid verleend wordt, in vereniging met diegenen die Mij het geschenk van lijden aanbieden, kan hen redden.

Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door hun wrede afwijzing van Mij, zullen Mij om genade smeken zodra deze gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer jullie gedwongen worden om te lijden en het teken van het Beest te aanvaarden, of te sterven, zullen jullie om Mij schreeuwen. Jullie zullen dan vechten om het Zegel van de Levende God, dat Ik door Mijn Vader in deze boodschappen aan de wereld geschonken heb, te vinden – maar tegen dan zal het te laat zijn. Enkel diegenen die het Zegel aannemen, het in huis hebben of het op zich dragen, zullen beschermd worden. Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

Twijfel geen minuut aan de boodschappen die jullie nu gegeven worden! Aanvaard Mijn goddelijk ingrijpen want Ik wil jullie alleen maar redden. De strijd om zielen is van een zodanige omvang dat als Ik niet tussenbeide zou komen, door Mijn profeten, velen onder jullie partij zouden kiezen voor het Beest en al zijn volgelingen, die zich aan jullie vertonen als wolven in schaapskleren.

Satan is uitermate sluw en zou zijn snode daden nooit tonen voor wat ze zijn. Neen, integendeel, hij zal deze voorstellen als goed zijnde, bezielend en heel erg in jullie belang. Dat is de val die hij uitzet. Dat is hoe hij goedbedoelende, onschuldige zielen naar zijn hol lokt. De manier waarop Satan zich kenbaar zal maken, doorheen deze arme zielen die hij weet te overhalen, zal door de zonde van hoogmoed zijn. Deze zonde zal, in zijn meest verdorven vorm, te zien zijn bij die hooggeplaatste mensen die uit eigenbelang anderen zullen ombrengen. Onderaan de ladder zal de zonde van hoogmoed onder jullie gezien worden wanneer jullie in Mijn naam over anderen oordelen, kwaad over hen spreken en proberen om zowel hun karakter te verderven als hun reputatie te beschadigen.

Ik vertel jullie deze trieste feiten zodat Ik jullie kan voorbereiden, jullie kan wapenen met Mijn liefdevolle bescherming en opdat Ik kan helpen om zelfs diegenen te redden die de wereld doorkruisen om deze te verslinden.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie