Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Een groot deel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal op zijn kop gezet en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is nodig

Ontvangen op zaterdag 1 februari 2014

19.53 u

Mijn zeer geliefde dochter, wegens de beproevingen die het menselijk ras tijdens de zuivering te verduren krijgt, zou het een vergissing zijn om de pijn, die deze veroorzaken, te verwarren met die van hopeloosheid.

Een groot deel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal op zijn kop gezet en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is nodig. Zodra de zuivering helemaal voltrokken is, zal een nieuwe dageraad tevoorschijn komen – plotseling en zonder enige waarschuwing – en zal aan Gods kinderen de Nieuwe Wereld geschonken worden.

Hoewel er door diegenen die van Mij houden, alsook diegenen die dat niet doen, veel pijn doorstaan zal worden, zou niet één mens onder jullie ooit mogen geloven dat er geen hoop is. Integendeel, verheug jullie, want in Mijn Nieuw Paradijs staat er jullie enkel liefde, vreugde, vrede en gelukzaligheid te wachten. Wanneer de wereld van de zonde gereinigd is en zoveel mogelijk zielen gezuiverd zijn, dan zal Ik komen als een Bruidegom, bereid jullie te begroeten. De Grote en Glorieuze Dag moet met vreugde, opwinding en verlangen verwacht worden, want Mijn Hart zal opspringen en zich met de hele wereld verenigen.

Het nieuw begin is binnen handbereik. Verdraag om het even welke pijn en welk lijden jullie vertonen, want het zal niets te betekenen hebben wanneer jullie in Mijn Licht treden, wanneer Ik jullie zal overstelpen met de liefde en gelukzaligheid waarop jullie je hele leven gewacht hebben, maar die jullie tot dan toe niet echt begrepen zouden kunnen hebben.

Help Mij de zielen, die voor Mij verloren zijn, terug in Mijn armen te brengen! Bid voor elkaar! Wees blij! Wees in vrede! Wat er ook in het verschiet ligt, weet dat Mijn liefde sterker is dan haat! Mijn macht is almachtig. Mijn barmhartigheid is eindeloos. Mijn geduld is groot.

Ga in vrede en dien Mij tot op de laatste dag, want de daaropvolgende dag zal het begin van de wereld betekenen die geen einde zal kennen en waar de dood niet meer zal zijn.

Ik bemin en koester jullie allen.

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie