Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie

Ontvangen op woensdag 17 april 2013

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart kreunt aangezien Ik de ellende en het lijden moet doorstaan dat de hele mensheid zal moeten ondergaan. Het is niet Mijn hand die dat zal veroorzaken, maar wel de vloek van Satan daar zijn geest ronddoolt en de zielen op zijn pad verslindt. Zij zijn zo nietsvermoedend van de invloed van het kwaad, dat de mensen hun lijden wijten aan van alles anders. Zij leggen de schuld van hun ontbering bij anderen en slagen er niet in te begrijpen dat het het gebrek aan geloof in God is, dat zulke chaos in hun leven teweegbrengt.

Wanneer de geest van de Boze de mensheid aangrijpt, zal het Licht van God ermee botsen op een manier die uit een aantal zaken zal blijken.

De stormen zullen toenemen en de omwentelingen zullen in zoveel landen gevoeld worden. Aangezien de macht van de overheden de mensen, over wie zij regeren, de vrijheid ontneemt, zal er in de naties onrust gezien worden. Verder zullen de kerken, met inbegrip van al diegenen die van God – de ene Drieëne God – houden, hun diensten beginnen in te trekken en hun deuren sluiten.

Het aantal kerken dat zal sluiten, zal in alle Westerse landen gezien worden. Weldra zal het teken van het communisme te zien zijn door een speciaal teken dat zal opduiken in de kerken die openblijven, in de media, op kledingstukken, in films, en dit teken zal door hooggeplaatsten trots gedragen worden. Het zal gezien worden als een ereteken, en in al de belangrijkste kerken en religieuze kerkgenootschappen zal er door leden van de hiërarchieën mee gepronkt worden. Jullie zullen dit symbool aantreffen op openbare plaatsen, op altaren, in luchthavens en op de gewaden die door de leiders in de kerken gedragen worden.

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie. Diegenen die er verantwoordelijk voor zijn, zullen niet langer bang zijn om hun teken, dat een symbool is van controle en trouw aan het Beest, tentoon te spreiden.

De dag dat de dagelijkse Misoffers - in de gedaante dat deze in Mijn heilige naam opgedragen moeten worden - stopgezet worden, zal de dag zijn dat dit symbool op de altaren en voor alle Tabernakels in de wereld opduikt.

Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie troost zullen vinden bij die gewijde dienaren van Mij, die Mij trouw blijven, want jullie zullen tijdens deze beproevingen vertroosting nodig hebben. Ik zal jullie altijd optillen en dragen. Ik zal jullie nooit verlaten, maar jullie mogen nooit van Mijn Leer afwijken of heidense praktijken als een vervanging van de waarheid aannemen.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie