Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt

Ontvangen op zondag 7 april 2013

18.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, elk van Gods Kerken op aarde die Mij, de Mensenzoon, eren en die Mijn Vader trouw betonen, zullen binnenkort verdeeld zijn. Velen, binnen elke Kerk, zullen rebelleren en er zal grote verdeeldheid ontstaan omdat meerdere misleide zielen in hun gelederen zullen proberen om wetten in te voeren, die de zonde vergoelijken.

De morele verplichtingen, die aangevoeld worden door diegenen die Gods Woord liefhebben en kennen, zullen onder handen genomen worden en zij zullen ervan beschuldigd worden wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal erin bestaan zich te verzetten tegen zondige wetten, die tot stand zullen komen doordat Kerken zich tijdens de vervolging van de Antichrist ontbinden. Wanneer ze zich opsplitsen en versplinteren, zullen ze op hun grondvesten daveren. Ze zullen niet langer in staat zijn stand te houden tegen de verdorvenheid en de onrechtvaardigheid. Voor veel verbijsterde zielen, die erg in de war zullen raken, zal de tijd dan rijp zijn om een alternatieve tempel van God te aanschouwen.

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt. En doordat God van al Zijn kinderen houdt, zou Hij willen dat zij zich eendrachtig verenigen; zij zouden elkaar moeten omhelzen, ongeacht hun geloofsovertuiging, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten. Er zal hun verteld worden dat, in aanwezigheid van God, allen verenigd zullen worden en er zal hun allemaal gevraagd worden om vertegenwoordigers naar de nieuwe tempel te sturen, die zich in Rome zal bevinden. Er zal hun verteld worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, geprofeteerd in de Bijbel en beschermd door Gods uitverkoren leider – de Valse Profeet.

Zovelen zullen in deze grote leugen trappen, een bespotting van het heilig Woord van God – dat aan Johannes de evangelist geschonken werd. Elk woord dat voor de eindtijd aan deze profeet gegeven werd, zal opgenomen, aangepast en verdraaid worden om het schikken naar de agenda van de Antichrist.

Diegenen die deze nieuwe, zogenaamd veelomvattende kerk weigeren te aanvaarden, zullen als onchristelijk beschouwd worden. Zij zullen geïntimideerd worden en voor gek versleten. Als de Heilige Geest er niet was, die hen leidt, zouden zij naar de bedrieglijke en obscene tempel gezogen worden die de lelijke waarheid, die onder de oppervlakte ligt, zal verhullen.

De Antichrist staat op het punt om op het wereldtoneel zijn grootse entree te maken en hij zal het zijn die niet alleen over deze kerken zal heersen maar die ook de mensen zal verleiden om te geloven dat hij speciale goddelijke gaven bezit. Hij zal om zijn geweldige verdiensten aan humanitaire doelen geëerd worden. Hij, de Antichrist, zal voor zijn liefdadigheidswerk internationale onderscheidingen ontvangen. En bovendien zullen ze zeggen dat hij het charisma, verbonden aan heilige mensen, bezit. Het zal niet lang daarna zijn, dat hem wonderen zullen toegeschreven worden tot hij uiteindelijk zal zeggen dat hij een profeet met een missie van God is.

Velen zullen in dit vreselijke bedrog trappen omdat hij door de wereldkerken gesteund zal worden en omdat hij de goedkeuring van de Valse Profeet zal krijgen.

Ten slotte zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren vallen aangezien zijn verschijning de hele mensheid verslindt, van wie de toejuiching de stemmen – die het ware Woord van God verkondigen – tot zwijgen zal brengen. Door Mijn grote barmhartigheid zal Ik, samen met de hand van Mijn Vader, ingrijpen bij elke stap op de weg.

Mijn boodschappen zullen tot op de allerlaatste dag nooit ophouden. Mijn stem zal nooit wegsterven. Gods kinderen, die aan Zijn heilig Woord trouw blijven, zullen nooit sterven.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie