Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen

Ontvangen op dinsdag 9 oktober 2012

21.31 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen zijn op dit moment waakzaam omdat zij zien dat de snelle veranderingen in Mijn Katholieke Kerk zich nu beginnen te manifesteren.

Er beginnen zich tekenen te vertonen van alles wat Ik door jou profeteerde. Het gebrek aan geldige Missen kan waargenomen worden. De Heilige Eucharistie is niet langer makkelijk bereikbaar. Het Sacrament van de Biecht blijft in veel van Mijn Kerken beperkt.

Veel van Mijn kerken hebben geen priesters om deze te beheren. Er zijn er zovelen die Mijn kerken in deze tijd van beproeving verlaten, dat deze kerken weldra overgegeven zullen worden aan commerciële eigenaars.

Aangezien het geloof van de Christenen beproefd wordt, is het dus belangrijk om Mijn kruistochtgebeden te blijven bidden. Spoedig zullen nieuwe bedienaren in de Katholieke en andere Christelijke Kerken geïntroduceerd worden.

Religieuze verschillen zullen aanvankelijk wat vervaagd worden. Vervolgens zullen jullie binnen de kortste keren Mijn onderrichtingen niet meer herkennen, want zij zullen subtiel verdwenen zijn. In hun plaats zullen er een reeks van vage, maar poëtische, uitspraken komen die de verdraagzaamheid ten opzichte van de zonde bevorderen.

De leugens, die aan argeloze kerkgangers voorgelegd worden, zullen in het begin niet opgemerkt worden. Daarna zal een sterk verontrustend gevoel dat er iets niet klopt Mijn volgelingen achtervolgen.

De finale misleiding zal zich voordoen wanneer de Heilige Sacramenten door heidense surrogaten vervangen werden.

Alles zal aangevoerd worden door de Valse Profeet die zal beweren de hogepriester over alle religies, die tot één religie samengevoegd werden, te zijn. Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen.

Al diegenen die blindelings volgen, zullen door het Beest verslonden worden en zullen voor eeuwig voor Mij verloren gaan.

De snelheid waarmee dit zal gebeuren, zal Mijn volgelingen versteld doen staan. Het plan wordt zorgvuldig beheerd. De campagne, om de vijandigheid van de Christenen om te zetten naar de aanvaarding van seculiere wetten, wordt professioneel uitgekiend.

Dit wordt tussen veel naties beraamd door één groepering die personages, beroemdheden en boegbeelden – die allemaal door de meerderheid gerespecteerd worden – gebruikt om hun snode leugens bij te treden.

Wees gewaarschuwd! Neem geen leugens aan! Raak niet betrokken bij het plan om Mijn Heilige Naam te ontwijden!

Jullie Jezus

Koning en Verlosser van alle mensen

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie