Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Tweede Komst zal kort na de Waarschuwing plaatsvinden

Ontvangen op woensdag 14 december 2011
19.15 u
Mijn liefste dochter, je moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één enkele boodschap, aan jou gegeven, ooit bezoedeld zal worden.

Jij wordt stevig vastgehouden in Mijn Allerheiligste Hart en je hand wordt door Mijn hand geleid.

Door jou kan en zal altijd alleen maar Mijn heilig Woord geschreven worden om Mijn boodschappen aan de hele mensheid mee te delen.

Je moet niet blijven proberen om de datum van de Waarschuwing vast te stellen. Ik kan deze datum niet onthullen want dat is niet overeenkomstig de wil van Mijn Eeuwige Vader. De Waarschuwing zal hoogst onverwacht plaatsgrijpen waarbij de mens onverhoeds wordt overvallen.

De tijd is zeer kort dus besteed zoveel mogelijk tijd aan intens gebed om zielen te redden. Alle zielen.

De kastijding werd weerhouden en zal enkel geschieden als de mens, na de Waarschuwing, niet tot inkeer komt en massaal terugkeert naar zijn verdorven gewoontes.

Mijn Vader heeft toestemming gegeven om, binnen een zeer korte termijn op aarde, Mijn Tweede Komst in te luiden. Het zal kort na de Waarschuwing gebeuren. Alle zielen moeten ten volle voorbereid worden.

Het volgende kruistochtgebed (14) om zielen te redden, gaat als volgt:

O Almachtige Vader, God de Allerhoogste,
ontferm U alstublieft over alle zondaars.
Open hun hart om de redding te aanvaarden
en om een overvloed aan genaden te ontvangen.

Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie
en zorg ervoor dat eenieder genade zal vinden in Uw liefhebbend Hart.

O Goddelijke Hemelse Vader,
vrijwaar al Uw kinderen op aarde van een eventuele nucleaire oorlog of andere daden die gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.

Behoed ons voor alle kwaad en bescherm ons.
Verlicht ons zodat we onze ogen kunnen openen
en de waarheid over onze zaligmaking kunnen horen en aanvaarden
zonder enige angst in onze ziel. Amen.

Ga heen in vrede!

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 14:

‘Gebed tot God de Vader om bescherming tegen een nucleaire oorlog’

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie