Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De tijd van afwachten – laat anderen weten wat hen te wachten staat

Ontvangen op donderdag 4 augustus 2011
21.40 u
Mijn zeer geliefde dochter, elke dag raakt de wereld verder in verval. Onder Mijn kinderen heerst er een mengeling van hoop, bezorgdheid, boosheid en wanhoop door oorlog en het gebrek aan geld om jullie familie behoorlijk te voeden en kleden. Maar luister! Jullie zullen het niet langer zelf moeten klaarspelen want er zal nu heel vlug, na de Waarschuwing, een positiever gevoel van licht en liefde in de wereld heersen. Niet alles is verloren, Mijn dochter.

Bid voor diegenen die zich tijdens de Waarschuwing bekeren, dat zij op de weg van de Waarheid zullen blijven! Bid dat onder die volgelingen die de Waarheid reeds kennen, de liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader sterker zal worden.

Zolang Mijn kinderen het geschenk van de Waarschuwing omhelzen, valt er niets te vrezen.

Wat diegenen betreft, die niet op de weg blijven en terugkeren naar zondige wegen: zij hebben veel te vrezen. Mijn Vader zal niet toestaan dat ze anderen door hun eigenzinnige en verdorven handelwijze aantasten. Ze zullen gestopt worden. Jammer genoeg zullen velen zich van de Waarheid afkeren en proberen ermee door te gaan om de rest van Mijn kinderen macht en controle op te leggen.

Bid dat de kastijding afgezwakt zal worden! Jullie gebeden zullen helpen om dergelijke situaties te veranderen en af te wenden. Dit is nu de tijd van afwachten, voor gebed, van voorbereiding en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten wat hen te wachten staat.

Deze augustusmaand, ‘de maand voor de redding van zielen’, is zo belangrijk, kinderen. Volhard alsjeblieft in jullie toewijding deze maand, want de zielen die jullie zullen redden, zullen talrijk zijn. De Hemel verheugt zich over de liefde en edelmoedigheid van hart en ziel van al Mijn volgelingen die deze verbintenis, een kostbaar geschenk voor Mij waardoor mensen tijdens de Waarschuwing gered worden, aangegaan zijn.

Ga nu, Mijn dochter, en verspreid Mijn Woord! Ga nu heen in vrede en liefde!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie