Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De sleutels van Rome worden nu aan God, de Almachtige Vader, teruggegeven

Ontvangen op maandag 6 juni 2011

10.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, wees nu sterk! De inhoud van Mijn boodschappen aan jou bezorgt je angst waaraan je niet mag toegeven. Soms voel je je zo alleen in dit werk, maar toch sta Ik elke dag aan jouw kant en ben Ik niet ver van je zijde. Zoals Ik je al eerder gezegd heb, zullen Mijn boodschappen de zielen niet altijd vreugde bezorgen. Gelovigen zullen echter begrijpen dat kastijding noodzakelijk is om de wereld te helpen zuiveren.

Het is soms moeilijk om de inhoud te verteren, dat weet Ik, maar je moet al je vertrouwen op Mij stellen. Ik draag je nogmaals op om je niet in te laten met die mensen, gelovigen van Mij, die Mijn heilig Woord aanvechten, analyseren of er aanmerkingen op maken. Want noch jij, noch die zielen hebben de bevoegdheid om dat te doen. Je moet Mij nu gehoorzamen. Laat diegenen die Mijn Woord blijven minachten en hekelen met rust, want dat is niet langer jouw zorg. Ja, natuurlijk zul je bekritiseerd worden wanneer je Mijn Woord verkondigt. Negeer nu diegenen die proberen om met jou de strijd aan te binden! De tijd is te kort om die te verspillen aan dergelijke afleidingsmanoeuvres. De mensen waar jij je nu om moet bekommeren, zijn Mijn arme kinderen die een gebrek aan geloof hebben, of die Mij of Mijn Eeuwige Vader niet kennen. Het zijn zij die een bron van grote zorg voor Mij zijn.

Terwijl die goedmenende Christenen, die zich altijd zullen inspannen om Mijn Woord te onderscheiden, hun tijd wijden aan de analyse ervan in plaats van gewoon Mijn onderrichtingen op te volgen en te bidden voor hun arme broeders en zusters, wordt er dus kostbare tijd verspild.

Mijn dochter, vertel aan de wereld dat de voorzegde ecologische rampen nu de aarde zullen treffen. Alles zal nu een aanvang nemen, zoveel, zo snel. En dat allemaal vanwege zondaars die, opgaand in hun hol van ongerechtigheid, het Woord van God de Vader niet willen zien.

Gelovigen, wees niet bevreesd!

Gelovigen, bid nu! Wees niet bevreesd! Ik zal jullie te allen tijde Mijn goddelijke bescherming bieden, ook wanneer jullie in Mijn naam belachelijk gemaakt worden. Het gebed zal jullie sterkte en moed schenken terwijl de Boze en zijn slaafse volgelingen hun venijn thans op Mijn kinderen uitspuwen. Luister nu naar Mij aangezien hun gruwelijke oorlogsdaden tegen de mensheid door terrorisme, het monopolie van de wereldvaluta en de vergiftiging van de aarde door opzettelijke verontreiniging beginnen te escaleren! De toorn van God de Vader zal nu neerkomen, en snel. Overal ter wereld moet er groepsgebed georganiseerd worden omdat dit zal helpen om sommige van die gebeurtenissen af te wenden.

Bid voor Mijn geliefde Paus Benedictus! Hij wordt omringd door zeer machtige vijanden van God, gulzig naar macht en naar de controle over Mijn Kerk. Gebed kan zijn nakend vertrek helpen uitstellen wanneer hij, zoals voorzegd, gedwongen zal worden het Vaticaan te verlaten. Bid, bid, bid voor deze periode in de tijd die over Mijn gewijde dienaren, bisschoppen, kardinalen en alle ware volgelingen van Mij zal komen, want het zal de donkerste ooit zijn. De sleutels van Rome zullen nu aan God, de almachtige Vader, teruggegeven worden.

De tijd van de strijd tegen Satan en zijn slechte volgelingen is aangebroken. Tegen hun pogingen om de mensheid te saboteren, zal zeer streng opgetreden worden want ze zullen voor hun slechte daden een groot lijden ondergaan.

Sta nu op, Mijn kinderen! Maak allemaal van jullie hoop, vertrouwen en toewijding aan Mij een prioriteit! Dagelijks gebed, de Mis en de Eucharistie zullen Mij en Mijn Vader helpen om dit kwaad uit te roeien. Volg Mij na! Neem Mijn beker aan, want als jullie dat doen, zullen jullie eeuwig leven genieten!

Jullie liefhebbende Redder

Koning van de mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie