Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Grote Verdrukking wordt door gebed ingeperkt

Ontvangen op donderdag 18 augustus 2011

20.45 u

Mijn dochter, die volgelingen van Mij die belezen zijn op het gebied van de Heilige Schrift, hebben de neiging om zich te laten meeslepen door hun eigen menselijke interpretatie waardoor de les die Ik gepredikt heb, om van elkaar te houden, zo gemakkelijk vergeten wordt. Heb elkaar lief! Eer uw moeder en vader! Eer uw Schepper, God de Vader, en leef zoals Ik jullie gezegd heb in liefde en vrees voor Mijn Vader!

Zoveel geleerde mensen, verdiept in hun analyse van Mijn onderrichtingen, vergeten één ding. Dat is wanneer Ik zal terugkomen om te oordelen. Geen moment overwegen zij dat die tijd wel eens gedurende hun eigen leven kan plaatsgrijpen en niet in de verre toekomst. Waarom toch zoeken en blijven zij zoeken naar verdere betekenissen in de Heilige Schrift terwijl de Waarheid zo eenvoudig is? Waarom denken zij er niet aan dat al wat Ik vraag liefde is? Liefde voor Mij, jullie Redder. Liefde voor God de Vader en liefde voor elkaar.

Voor die intellectuele deskundigen, die verkondigen in staat te zijn Mijn onderrichtingen te analyseren en die zover gaan dat zij de datum waarop Ik zal terugkomen trachten te voorspellen, zeg Ik dit. Als jullie ervan uit proberen te gaan dat jullie het jaar van Mijn terugkeer hebben kunnen ontdekken, dan vergissen jullie je helaas. Deze datum zal aan niemand gegeven worden, zelfs niet aan de engelen in de Hemel of Mijn geliefde Moeder. Maar dit kan Ik onthullen: de verdrukking startte enige tijd geleden. De Grote Verdrukking zal eind 2012 beginnen. Deze verschrikkelijke periode wordt ingeperkt door de gebeden van Mijn zeer geliefde volgelingen. Deze zal bovendien afgezwakt worden door de bekering die gerealiseerd wordt na het plaatsvinden van de Waarschuwing. Deze gebeurtenis is goed nieuws, Mijn kinderen. Het moet de slaafsheid van de mens aan de Boze helpen uitroeien.

Religieuze deskundigen leggen een arrogantie aan de dag die Ik weerzinwekkend vind

Velen zijn zo verdiept in dit zogenaamde intellectuele, religieuze, op menselijke redenatie gebaseerd debat dat zij Mijn smeekbeden om zich voor te bereiden jammer genoeg zullen negeren. De een probeert de ander te overtreffen om te bewijzen dat hij of zij er meer verstand van heeft. Deze deskundigen leggen een arrogantie aan de dag die Ik weerzinwekkend vind. Zij zijn geen haar beter dan de farizeeën waren. Hun onwetendheid verdringt de Waarheid terwijl deze voor hun eigenste ogen gepresenteerd wordt.

Mijn Woord wordt door Mijn gewijde dienaren genegeerd

Mijn Woord is in dovemansoren gevallen. Mijn Woord wordt door Mijn gewijde dienaren genegeerd terwijl Ik Mij met hen in verbinding tracht te stellen. Maar na de Waarschuwing zal er voor hen geen excuus meer zijn om niet op te kijken en te luisteren naar Mijn instructies. Want dan zullen zij hun armen uitsteken, Mij smekend om hen door de grote kastijding te loodsen. Want zodra deze profetie onthuld is aan diegenen die aan Mijn Woord – door deze profeet – twijfelen, spoor Ik jullie aan om Mijn heilige beker aan te nemen, ervan te drinken en te strijden om zielen te redden.

Ik verzoek jullie allen dringend, met inbegrip van die zelfverklaarde bijbelse deskundigen, om in nederigheid te gaan zitten en deze vraag te stellen. Waarom zou Ik eenvoudige gelovigen ertoe aanzetten verwikkeld te raken in een discussie over Mijn terugkeer naar de aarde? Het enige dat nu telt, is dat Ik kom. Wees te allen tijde voorbereid! Veroordeel anderen nooit in Mijn naam! Streef koste wat kost de gave van nederigheid na, want dat zal jullie paspoort voor de Hemel zijn.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus 

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie