Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld

Ontvangen op woensdag 1 juni 2011

11.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, je werd net nog maar eens in Mijn allerheiligste naam beproefd om van de Waarheid af te wijken. Dat zal nog regelmatig voorkomen, want er zal geen dag voorbijgaan dat de Bedrieger er niet mee zal ophouden om te proberen je van dit werk af te halen door twijfels in je geest te zaaien.

Je mag niet kijken naar boodschappen van andere zieners, of luisteren naar om het even welke ander persoon die beweert in Mijn naam te komen, als zij je een boodschap geven die tegengesteld is aan het Woord dat je van Mij ontvangt.

Mijn profetieën worden nauwgezet aan jou meegedeeld, Mijn dochter. Satan zal je blijven afbreken en kwetsen wanneer je dat het minst verwacht. Wees dus te allen tijde op je hoede! De dagen van Mijn geliefde Vicaris zijn nu geteld. Hij zal het Vaticaan verlaten hebben voordat de Waarschuwing plaatsvindt. Vertrouw op Mij! Gehoorzaam Mij! Je vordert nu goed. Maar wend nooit je ogen van Mij af!

Wees echter nooit bang om je leven te leiden zoals je dat normaal gesproken zou doen, zolang het gebed en de devotie tot Mij er maar een integraal en belangrijk deel van uitmaken. Ik ga ervoor zorgen dat je van nu af aan in dit werk er niet meer alleen voor staat, en dat enkel diegenen die door Mij geleid worden enige invloed op je onderscheiding zullen hebben.

Vertrouw Mij wanneer Ik zeg dat Satan Mijn woorden niet zal saboteren, noch deze boodschappen die je van Mij ontvangt, zal besmeuren. Dat zal in dit geval niet gebeuren, want deze missie is van het grootste belang en er wordt je alle mogelijke bescherming geboden, Mijn dochter. Als je je ooit zorgen maakt over enige boodschappen, vraag Mij dan gewoon om een antwoord en het zal gegeven worden. Vraag niemand anders om hun zienswijze want zij zijn niet bevoegd om Mijn goddelijk Woord van commentaar te voorzien!

Laat je niet in met de boodschappen van andere zieners! Dat is zeer belangrijk want het zal je werk schaden.

Intussen weet je dat Ik, je Redder en Koning van de mensheid, verantwoordelijk ben. Geen mens zal Mijn Woord besmeuren. Nooit. Wees dankbaar dat je de gave van profetie verleend wordt en gehoorzaam Mij te allen tijde! Beledig Mij nooit door te twijfelen! Die tijd ligt ver achter je. Zoek Mij op met nederigheid in je hart en ziel! Zwijg wanneer Mijn Woord bespot, aangevallen, ontkend, tegengesproken en in twijfel getrokken wordt, want het is niet aan jou om voor Mij rekenschap af te leggen. Je zult nog zoveel meer van Mij leren, Mijn dochter, als je zult gaan zitten om naar Mij te luisteren. Ik beziel je geest met de gave van onderscheiding. Aanvaard deze gave! Twijfel niet! Verheug je met Mij!

Dit is een zeer belangrijke missie, anders dan alles wat Ik sinds de eerste profeten naar de mensheid gezonden heb. Dit gaat menselijk gezien van jouw kant kracht vergen. Wat op dit moment belangrijk is, is om gewoon met Mij te communiceren door gebed, aanbidding en de heilige Sacramenten. Al het andere moet erbuiten gehouden worden. Je familie is te allen tijde erg belangrijk. Alles buiten deze twee wezenlijkheden valt in een veel lagere categorie. Probeer je te ontspannen en Mijn liefde te voelen! Verspil geen kostbare tijd met piekeren! Verenig je gewoon met Mij in volkomen harmonie en je zult beveiligd zijn tegen onheil! Ik houd van je, Mijn dochter, en Ik vertrouw je.

Je toegewijde Redder en Leraar

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie