Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De aankondiging om Mijn Tweede Komst in te luiden, zal plotseling plaatsvinden

Ontvangen op maandag 8 oktober 2012

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om in deze tijd sterk te zijn.

Mijn heilig woord, Mijn geschenk aan de mensheid, dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt, zal het onderwerp zijn van veel kritiek.

Jullie moeten sterk blijven wanneer Mijn woord afgekraakt en gekleineerd wordt. Dat zal zeer moeilijk zijn, maar jullie moeten deze kwelling verdragen want dit is nog maar het begin.

De vijand zal opkomen en Mijn boodschappen, die aan elk van jullie gegeven worden zodat zielen gered kunnen worden, afbreken.

Hij telt elke ziel die hij verleidt en vervolgens weghaalt van Mijn boodschappen. Hij doet dat door in de eerste plaats gelovigen te bekoren zodat zij niet samen met Mij zullen werken om jullie broeders en zusters te behouden. Hij wil niet dat jullie bidden om hun ziel te redden.

Elke dienaar van Mijn Kerk die jullie verbiedt om Mijn kruistochtgebeden te bidden, heeft jullie gebeden nodig. Zij kunnen niet beletten dat Mijn gebeden verspreid worden. Wanneer zij dat toch doen, hebben zij jullie hulp nodig. Jammer genoeg zullen veel zielen van Mijn missie afgebracht worden, de laatste van dit soort op aarde.

Deze tijd zal de verdeeldheid in Mijn Kerk groter zien worden. De ene kant lijdend om Mijn Evangelie te beschermen, de andere kant proberend om Mijn Kerk heruit te vinden, Mijn Leer te moderniseren en obscene wetten in Mijn Kerk binnen te brengen.

Houd moedig stand en verenig jullie want die tijd is bijna daar. Jullie zullen dan van deze nieuwe praktijken horen waarvan er geen enkele zich houdt aan Mijn waarachtig Evangelie, Mijn Leer of de waarheid.

Deze beproevingen zullen als grote barricades opdoemen. Jullie, Mijn volgelingen, zullen jullie gevangen voelen. Jullie zullen jullie weerloos voelen en jullie tranen zullen vloeien.

Jullie zwakheid zal jullie sterkte zijn. Het is door jullie lijden, wanneer jullie getuige zijn van deze verschrikkelijke geseling, dat jullie sterk zullen worden.

Door elke beproeving die jullie in Mijn naam verduren, zal Ik jullie nog sterker maken. Volhard en Ik zal jullie zegenen met de genade van sterkte, moed en overtuiging.

Jullie zijn Mijn strijdmacht, Mijn lichtstraal, in de wereld. Alles zal in het werk gesteld worden om dit licht te doven maar dat zal vruchteloos zijn.

De straal van jullie licht, jullie liefde voor Mij, zal luister bijgebracht worden zodat het als een baken van licht en vervolgens als een groot vuur zal worden. Dit vuur van de Heilige Geest, dat ieder van jullie zal aangrijpen, zal zijn vlammen verspreiden naar alle uithoeken van de wereld.

Het zullen jullie zijn, Mijn dierbare volgelingen, die dat zullen doen. Jullie zullen door de Hemel geleid worden. Jullie zullen verder oprukken. Jullie zullen het kwaadaardig leger van arme zielen, die door Satan gedicteerd worden, vertrappelen en zij zullen machteloos staan tegenover jullie.

Kort daarna zal de glorie van Mijn grote aankondiging zich in de wereld manifesteren.

De aankondiging om Mijn Tweede Komst in te luiden, zal plotseling plaatsvinden. Het zal bovendien onverwacht zijn, ook al werden jullie goed voorbereid. Tegen die tijd zal jullie het groot geschenk van het Eeuwig Leven overgemaakt worden.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie