Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Boodschap van de H. Maagd Maria – Ik zal nog maar een paar keer verschijnen in de wereld

Ontvangen op woensdag 3 augustus 2011

9.45 u

Mijn kind, het is niet nodig om te vrezen bij dit werk, want het werd voorzegd dat de bekering zal plaatsvinden. Jammer genoeg zullen noch kunnen niet alle mensen gered worden. Zij, die Mijn dierbare Zoon vervolgen in de wereld van vandaag, zijn slechter dan diegenen die Hem bij de kruisiging executeerden. Doordat Mijn Zoon stierf om de mensheid van de zonde te redden, werd er wereldwijd een les geleerd over de noodzaak van de devotie tot Mijn Zoon. Velen die de Waarheid kennen, kiezen ervoor deze te negeren.

Ik ben zo vaak gestuurd om in de hele wereld het gebed aan te moedigen, en toch werden Mijn waarschuwingen aan kinderen in de loop der tijd vergeten. Wanneer Ik Mij tegenwoordig door zieners in diverse landen bekendmaak, worden zij niet alleen genegeerd maar ondergaan zij ook spot. Mijn aanwezigheid en de tekenen die Ik aan de Hemel toon, alsook andere uitingen, worden verworpen. Zelfs priesters en bisschoppen negeren Mijn waarschuwingen. Ook zij hebben zich afgekeerd van een geloof in goddelijke tussenkomsten. Hoe blind zijn zij toch om de hulp van Mij, hun geliefde Moeder, af te wijzen!

Mijn Zoon lijdt zo erg dat het hartverscheurend is om Hem vandaag de dag in ondraaglijke pijn te zien door het kwaad van de zonde. Mijn kinderen hebben er geen idee van hoe Hij lijdt onder de kwelling die Hij in de wereld moet aanschouwen wanneer Hij de wreedheid van de mens ziet.

Mijn kind, herinner Mijn kinderen eraan dat Ik nog maar een paar keer in de wereld zal verschijnen omdat de tijd van de beslissende strijd, waarin Ik de kop van de slang zal verpletteren, aangebroken is.

Mijn kinderen moeten weten hoezeer zij door Mijn geliefde Zoon bemind en gekoesterd worden. Ik verzoek hun dringend om hun hart te openen en Hem de liefde en het mededogen te betonen die Hij verdient. Hij, jullie Redder, die bereidwillig de dood in zijn wreedste vorm aanvaardde om jullie te redden, wil deze generatie nu behoeden voor de valstrikken van Satan.

Hij, de Bedrieger, lacht, Mijn kind, omdat hij weet dat hij erin geslaagd is kostbare zielen te stelen. Bid, bid, bid nu dat er tijdens de Waarschuwing naar Mijn Zoon geluisterd zal worden en dat Zijn geschenk van verlossing met nederige en open armen aangenomen zal worden.

Denk eraan, als jullie Moeder zal Ik altijd voor Mijn kinderen om genade smeken! Mijn tranen hebben gevloeid voor diegenen die de Waarheid niet willen horen, want het zal maar door aanhoudend gebed zijn dat deze betreurenswaardige zielen verlost kunnen worden.

Jullie geliefde Moeder

Onze Lieve Vrouw, Koningin van smarten

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie