Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Boodschap aan de priesters, bisschoppen en kardinalen over de Valse Profeet

Ontvangen op dinsdag 7 juni 2011

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, je hebt geleden doordat de Bedrieger je kwelt. Je moet intens bidden om zijn aanvallen op jou te weerstaan. Stel al je vertrouwen op Mij en laat Mij er dan mee afrekenen. Jij raakt in plaats daarvan overstuur terwijl je Mij dit lijden met vreugde in je hart moet aanbieden. Als je jezelf blijft voorhouden dat dit lijden tot stand komt doordat je met Mij in vereniging bent, en dat jij als uitverkoren ziel echt gezegend bent, dan zul je je anders voelen.

Veel van Mijn volgelingen beginnen nu te beseffen wat er in de wereld aan het gebeuren is, en door de genade van de Heilige Geest gaan zij de uitdaging aan Mijn Woord te verdedigen. Deze strijdmacht van gelovigen zal nu sterker worden en zal onbevreesd zondaars naar de redding toe voeren.

Mijn heilige Plaatsbekleder Paus Benedictus heeft jullie gebeden nodig. Bid dagelijks voor hem, want hij heeft op elk vlak bescherming nodig om hem door de kwelling, die in het verschiet ligt, te voeren. Het is belangrijk dat Mijn volgelingen bedacht blijven op een eventuele nieuwe paus die naar voren kan treden, want hij zal niet van God zijn. Spoor al Mijn gewijde dienaren alsjeblieft aan om zich voor te bereiden op de verschrikkelijke provocaties, de meest intimiderende die zij in hun geestelijk ambt ooit het hoofd zullen moeten bieden. Het zal veel moed vergen om voor de waarheid van Mijn Leer op te komen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zijn blind voor de beloftes die Ik deed, toen Ik zei dat Ik zou terugkomen. Wanneer dachten zij dat dit zou zijn? Zijn ze er zo aan gewend Mijn onderrichtingen voor te dragen, dat ze vergeten zijn dat men te allen tijde, en misschien nog tijdens hun eigen leven, getuige kan zijn van deze gebeurtenissen? Want dat is tegenwoordig één van de grootste problemen.

Als Ik duizenden jaren geleden profeten de wereld instuurde, dan zal Ik hen natuurlijk weer sturen in de periode dat de wereld erop voorbereid moet worden dat Ik terug zal komen.

Word je bewust van de lessen die jullie je gemeenschap bijbrengen! Besef dat Ik het ben, die nu tot jullie spreekt! Velen zullen in Mijn naam komen, maar weinigen zullen de Waarheid spreken. Deze boodschap komt van Mij, jullie goddelijke Redder. Bid om de onderscheiding Mijn ware stem te herkennen wanneer deze jullie gegeven wordt! Open jullie hart nu en luister naar wat Ik jullie te vertellen heb! De tijd is gekomen om jullie mee te delen dat de profetieën, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, op het punt staan zich voor jullie ogen te ontvouwen.

Jullie, Mijn geliefde dienaren, moeten uit jullie liefde voor Mij, heldhaftig strijden tegen de obstakels, die aangebracht worden door de Bedrieger die jullie zal uitdagen tot aan de grens van jullie uithoudingsvermogen. Jullie moeten erkennen dat de Valse Profeet jullie gaat verleiden, jullie gaat betoveren, jullie ervan gaat overtuigen dat hij de Waarheid vertegenwoordigt. Jullie moeten Mij en Mijn Eeuwige Vader nu jullie trouw betonen. Wanhoop niet alsjeblieft! Want ook al zullen deze gebeurtenissen jullie schrik aanjagen en jullie verontrusten, moeten jullie toegenegenheid en jullie trouw Mij toebehoren.

Voor de eerste keer in jullie bediening zal jullie geloof nu echt op de proef gesteld worden. De Kerk van Petrus is Mijn Kerk. Maar wanneer de sleutels aan God de Vader teruggegeven worden, wat nu zal gebeuren, gaat de Kerk deel uitmaken van Mijn Koninkrijk. Ik Ben de Waarheid. Volg de Waarheid te allen tijde!

Bid nu tot Mij om de genaden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jullie op tijd boven de misleiding van Satan zullen staan. Anders zal de Valse Profeet Mijn geliefde kinderen in de val lokken door zijn charismatische, hoogst charmante handelwijze. De handelwijze van de Bedrieger met wie hij verstrengeld is. Satan zal niet zegevieren over Mijn Kerk als Mijn dienaren bedacht zijn op de misleiding en deze zien voor wat ze is. Een duivelse leugen waaruit er, als jullie erbij betrokken raken en aan deze gruwel trouw zweren, geen terugkeer mogelijk is.

Luister nu naar Mij! Wend jullie tot Mij om leiding en om de bijzondere genaden die nodig zijn om Mijn kudde terug naar Mij en Mijn Hemelse Vader te voeren! Want wanneer jullie dat doen, zal Ik zo’n genaden verlenen, dat het niet lang zal duren voordat jullie de kracht zullen vinden om tot elke prijs Mijn Woord te verdedigen.

Ik houd van jullie allemaal en snak naar jullie steun tijdens deze eindtijden.

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie