Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bid voor diegenen die niet verder kunnen kijken dan materieel gewin!

Ontvangen op woensdag 10 augustus 2011

0.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet volharden in dit lijden want door dat te doen, red je zielen. Jouw lijden openbaart nu de marteling die Ik doorstond door toedoen van de zonden van de mens.

De hebzucht van de mens is nu zodanig toegenomen, dat goede zeden niet meer gelden in jullie samenleving. De zonde van hebzucht van de mens heeft tot gevolg dat het hem niet kan schelen wie door zijn toedoen lijdt. Zolang zijn lusten maar bevredigd worden. Laat Mij jullie vertellen dat diegenen die anderen door hebzucht of gierigheid kwellen, niet aan Mijn oog zullen ontsnappen. Ik kijk. Ik zie. Ik krimp ineen als Ik de bedenkelijke weg aanschouw, die zij verkiezen in te slaan om ten koste van anderen rijkdom te verwerven.

Zij, Mijn dochter, zullen helemaal ontdaan worden van materiële goederen, tenzij ze om Mijn barmhartigheid smeken. Hun geld zal waardeloos zijn. De mens die eraan toegeeft zielen te kwellen om te stelen wat hun broeders en zusters rechtmatig toebehoort, zal met niets dan wat as achterblijven. Bid voor diegenen die niet verder kunnen kijken dan materieel gewin, want als ze deze snode daden de rug niet toekeren, zullen ze aan de kant geschoven worden en Mijn Vaders Koninkrijk niet binnentreden.

Doe anderen kwaad in deze wereld en jullie zullen verworpen en in het hol van Satan geworpen worden! Wat jullie rechtmatige aanspraak op rijkdom kan lijken, verworven ten koste van anderen, zal jullie voor de eeuwigheid kwelling bezorgen.

Laat jullie wapens van hebzucht en gulzigheid nu vallen! Verzoek om verlossing, want als jullie dat doen, zal in de samenleving de vrede wederkeren!

Jullie Redder

Koning van gerechtigheid

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie