Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Aan Mijn volgelingen werd nu de gave van voorspraak geschonken

Ontvangen op vrijdag 12 augustus 2011
23.45 u
Mijn geliefde dochter, de liefde van Mijn volgelingen houdt Mij recht. Ik huil tranen van vreugde wanneer Ik de liefde aanschouw van diegenen onder Mijn volgelingen die je omringen en je met hun gebeden omhelzen.

Zij, Mijn dochter, zijn door de gave van de Heilige Geest geroepen om Mijn allerheiligste Woord door middel van deze belangrijke boodschappen aan de wereld te verkondigen.

Als die andere zielen, die Mij volgen en die weten dat Ik via diverse zieners communiceer, toch maar hun ogen zouden openen en luisteren naar wat Ik te zeggen heb, dan zouden hun gebeden die arme zielen ten goede komen, die zich niet op de Waarschuwing voorbereid hebben.

Mijn liefde schijnt over de hele wereld door Mijn trouwe kinderen. Het licht van Mijn liefde dat door hen schijnt, brengt op dit moment veel bekering voort in de wereld. Hoewel Mijn kinderen zich er wellicht niet bewust van zijn, worden er nu – deze maand – miljoenen zielen gered door de toewijding van Mijn geliefde volgelingen. Zij, Mijn dierbare kinderen, volgden Mijn verordening tot gebed en toewijding op tijdens deze augustusmaand, de maand voor de redding van zielen. Zeg aan Mijn kinderen dat hun gebed en vasten in het teder Hart van Mijn Vader veel geluk teweeggebracht heeft. Over die lieve, heilige zielen stroomt nu een overvloed aan genaden zodat zij van deze dag af gemachtigd zijn met de gave van voorspraak voor verdwaalde zielen.

Hoe hunker Ik ernaar om ieder van hen dicht bij Mijn Heilig Hart in Mijn armen te houden zodat Ik hun kan tonen hoeveel Ik van hen allemaal houd. Zo moedig, zo trouw en – ondanks de zondige verstrooiingen van tijd tot tijd – zo goed. Hun hart en ziel zijn nu doordrongen van Mijn mededogen en terwijl Mijn dierbare strijdmacht oprukt naar de zege, zal de Heilige Geest hen leiden om Mij te helpen meer zielen op te eisen.

Jullie geliefde, trouwe Redder
Koning van de mensheid
Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie