Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’

Ontvangen op woensdag 16 mei 2012
17.38 u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven nadrukkelijk zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie naties.

Om dit doeltreffend te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten, gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’.

Maak gebruik van deze groep om al de kruistochtgebeden te bidden die jullie gegeven worden.

Mijn dochter, Maria, zal het zo regelen dat deze aangeboden worden op een manier die jullie zal toelaten deze af te drukken, waar ter wereld jullie ook zijn.

Verspreid Mijn heilig Woord a.u.b. onder alle leden van de geestelijkheid.

Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.

Anderen zullen deze, met liefde in hun hart, omhelzen.

Jullie zullen echter grotendeels in Mijn heilige naam belachelijk gemaakt en afgewezen worden.

Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen leden en jullie zullen voor schut gezet worden in sommige kringen van Mijn Kerk op aarde.

Deze verbale en grove beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen gekwetst worden. Maar Ik zeg het volgende.

Denk eraan dat de haat die jullie betoond wordt, zal aantonen dat Ik het werkelijk ben, jullie Jezus, die vanuit de Hemel tot jullie spreekt.

Gedurende dit lijden zal Ik jullie steeds weer doen opstaan, telkens jullie neergehaald worden.

Ik zal jullie optillen en jullie sterker maken dan voorheen.

Waarom doe Ik dat? Ik doe het zodat jullie geschikt en sterker worden om Mijn heilig Woord te verspreiden.

Want pas dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal voorzien door Mijn Heilige Geest.

Kom dus overeind en schiet op om jullie natie voor te bereiden opdat het de wapenrusting zal ontvangen die deze nodig heeft om het merkteken van het Beest te vermijden.

Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God.

Het zal jullie en je familie bescherming bieden, niet slechts naar de geest maar ook een fysieke bescherming.

Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te zorgen dat overal zoveel mogelijk van Gods kinderen deze ontvangen.

Denk eraan dat Ik al Mijn volgelingen elke minuut bijsta en wanneer zij Mijn werk uitdragen, zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen dapper, sterk en vastberaden te maken om de ziel van elke man, vrouw en kind in de wereld te redden.

Jullie geliefde Redder

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie