Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is

Ontvangen op vrijdag 7 februari 2014
15.50 u

Mijn kind, mocht Mijn Zoon, Jezus Christus, op dit moment op aarde rondlopen, dan zou Hij vermoord worden. Geen enkele hoogwaardigheidsbekleder in Zijn Kerk zou Hem accepteren. Hij zou het mikpunt van spot, bovendien gevreesd en zo veracht worden dat ze Hem net als vroeger gekruisigd zouden hebben.

Ditmaal komt Mijn Zoon enkel in de geest en, op bevel van Mijn Vader, zal Hij zich niet als een mens – in het vlees – op aarde vertonen. Ik verzoek dringend dat deze boodschap aan iedereen duidelijk gemaakt wordt, want er zullen er velen in Zijn naam komen, doch één van hen zal bekendheid verwerven en zeggen dat hij Mijn Zoon is, maar dat zal een leugen zijn.

De Antichrist zal opstaan en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal te zien zal zijn. Er zullen standbeelden naar zijn evenbeeld opgetrokken worden en wereldwijd zal zijn gezicht voortdurend in het nieuws en op de televisieschermen opduiken. Hij zal door de machtigste leiders toegejuicht worden, maar pas wanneer hij openlijk verwelkomd en bovendien door de Valse Profeet gesteund wordt, zal hij daadwerkelijk op de mensheid zijn invloed uitoefenen.

Mocht Mijn Zoon zich opnieuw in het vlees kenbaar maken en aandacht afdwingen, zouden ze Hem ombrengen. De Antichrist zal echter in de wereld verwelkomd en verkeerdelijk voor Jezus Christus gehouden worden.

Elk woord dat in de Bijbel opgenomen is met betrekking tot de Tweede Komst van Mijn Zoon, zal aangepast en verdraaid worden om de wereld ervan te overtuigen dat ze getuige zijn van de wederkomst van Jezus Christus. De vijanden van Mijn Zoon, die zich overal in de Kerken van Mijn Zoon onder die onschuldige dienaren van Hem mengen, zullen in ernstige dwaling gevoerd worden. Hun leiders zullen de Antichrist omhelzen en zielen ertoe aanzetten hem te verafgoden. Zijn invloed zal velen, die God trouw blijven, schokken en het is belangrijk dat jullie je ziel tegen zijn hypnotische aantrekkingskracht beveiligen.

De Medaille van Verlossing zal – wanneer deze op jullie lichaam gedragen wordt – samen met de andere genaden die ze belooft, jullie beveiligen tegen de macht van de Antichrist. Vergis jullie niet, de Antichrist zal er velen betoveren en hij zal als de machtigste, populairste, meest charismatische en invloedrijkste leider aller tijden gezien worden. Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is, en vanwege zijn banden met de Kerk van Mijn Zoon zullen de mensen zich met miljoenen bekeren tot wat zij zullen geloven dat de waarheid is. Dit bedrieglijk uiterlijk van heiligheid zal al diegenen die tot dan toe in hun leven geen vertrouwen noch geloof in God gehad hebben, tranen van vreugde bezorgen. Zij zullen deze man bewieroken en hem de redding van hun ziel toedichten.

Aanvankelijk zal de Antichrist als een groot leider met een aantrekkelijke, charmante en beminnelijke uitstraling gezien worden. Na verloop van tijd zal hij dan genezende krachten beginnen te vertonen, en veel mensen zullen naar voren treden en beweren door hem genezen te zijn. Velen zullen ook beweren in zijn aanwezigheid getuige te zijn van wonderen. Bovendien zullen er zich wijd en zijd een reeks valse verschijningen voordoen, waarin het beeld van het teken van de Heilige Geest gezien zal worden.

De media zal een op God gelijkend beeld van hem neerzetten, en maar zeer weinigen zullen het wagen om hem openlijk terecht te wijzen. Door zijn beheersing van vele talen zal hij in een zeer korte tijdsperiode miljoenen om de tuin leiden. Vervolgens zullen de geruchten, dat Jezus Christus een tweede keer terug is gekomen, beginnen. Deze zullen nog aangewakkerd worden door diegenen die onvermoeibaar voor de Antichrist zullen werken door leugens te verspreiden, tot hij uiteindelijk verkeerdelijk voor Mijn Zoon gehouden zal worden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar wanneer ze zich allemaal voor jullie ontrafelen, zal dit op een natuurlijke reeks gebeurtenissen lijken, die door velen als opbeurend gezien zullen worden.

Net zoals door Satan elke snode leugenachtigheid de wereld achterstevoren voorgehouden wordt, zal men dan de Antichrist – door satanische rituelen – ten Hemel zien opstijgen. Mijn Zoon zal men bij Zijn terugkeer op de wolken zien neerdalen – het omgekeerde van toen Hij ten Hemel opsteeg – net zoals Hij het beloofde.

Daarop zullen de Antichrist en al diegenen die hem slaafs aanbaden in de poel van vuur geworpen worden, en zal de vrede jullie toebehoren, lieve kinderen. Wat al diegenen die aan de Waarheid trouw blijven betreft: zij zullen in een oogwenk in het Nieuw Paradijs getild worden, wanneer de Hemel en de aarde één worden.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie