Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kruistochtgebed (15) ‘Bedankt voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid’

Ontvangen op maandag 19 december 2011
19.30 u
Mijn liefste dochter, wat zou Ik graag willen dat de Christenen overal, vanuit het diepste van hun hart, hulde betuigen aan Mijn geboorte.

Ik wens vurig dat de hele mensheid Mijn Heilige Geest in deze tijd zal toestaan om hun hart en ziel te doordringen.

Bij het vieren van Mijn geboorte, moet Mijn geboorte vereerd worden om wat het betekent. Gedenk dat jullie Mijn geschenk van de Redding huldigen.

Daarom werd Ik de eerste keer door Mijn Vader gezonden.
Daarom zal Ik weer terugkeren om de mensheid een tweede kans op verlossing te bieden.

Ik wil dat Mijn kinderen dit volgende kruistochtgebed deze Kerstmis aanbieden:

O mijn Hemelse Vader,
wij eren U met een diepe waardering
voor het offer dat U gebracht hebt
toen U een Redder de wereld ingestuurd hebt.

Wij bieden U met vreugde en in dankzegging ons gebed aan,
uit nederige dankbaarheid voor het geschenk
dat U thans aan Uw kinderen geeft:
het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid.

O Allerhoogste God,
maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid
met dankbaarheid te aanvaarden. Amen.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 15:

‘Bedankt voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid’

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie