Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen

Ontvangen op vrijdag 7 februari 2014

23.38 u

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn boodschappen zich verspreiden en aangezien deze de behoefte opwekken om velen ertoe aan te zetten zich tot Mij te wenden, zal men getuige zijn van veel wonderen.

De niet-gelovigen, diegenen met elke mogelijke geloofsovertuiging en diegenen die zich voor Mij afgesloten hebben door hun zondige leven, zullen zich bekeren. Dat beloof Ik jullie. De mensen wier ogen gesloten zijn, zullen die openen. Diegenen met haat in hun hart zullen tranen van vreugde huilen zodra het gewicht van hun last opgeheven wordt. De mensen die Mij helemaal niet kennen, zullen Mij erkennen. Zovelen zullen Mij benaderen en op Mij roepen, en de aanwezigheid van de Heilige Geest zal door velen gevoeld worden wanneer zij eindelijk aannemen dat Ik ingegrepen heb om hen te behoeden voor allerlei kwaad.

Mijn dochter, stel alsjeblieft al diegenen gerust die zich bedroefd voelen door de manier waarop Mijn bestaan in de wereld ontkend wordt! Zeg hun dat, hoewel elk spoor van Mij weerlegt zal worden, Ik door de genade van God de ziel van diegenen die op Mij roepen, zal blijven verlichten! Ik zal de Mijnen nooit in de steek laten. Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen. Door gewoon hun trots opzij te schuiven en Mij te vragen om een teken van Mijn aanwezigheid, zal Ik aan hen gehoor geven. Nooit eerder heb Ik op zo’n grote schaal ingegrepen zoals Ik dat nu doe. Het is door Mijn verlangen om de hele mensheid te redden, dat Ik zal doordringen tot het hart van diegenen die Mij tot nu toe geloochend hebben, als en wanneer zij op Mij roepen.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik blik vooruit op de liefde en vreugde waarmee Ik jullie hart en ziel zal vervullen op het ogenblik van verzoening, want dat is de zoetheid van jullie bekering. Dat zal het moment zijn waarop jullie je ziel ontsluiten en het mogelijk maken dat het Licht van God jullie het grootste geschenk zal bezorgen dat jullie je maar zouden kunnen voorstellen – het geschenk van eeuwig leven.

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie