Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het tweede zegel: Wereldoorlog III

Ontvangen op woensdag 16 mei 2012
3.10 u
Mijn dierbaarste geliefde, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Zoals je kunt zien, vloeien Mijn tranen deze morgen. (*)

Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan Johannes, de evangelist, in het Boek der Openbaring.

Het zal in Europa beginnen.

Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was.

Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk.

Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran op voet van oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte.

Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment.

Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent.

Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen.

Denk er echter aan dat gebed veel van dit lijden kan verlichten.

Deze oorlog zal tot gevolg hebben dat Mijn Katholieke Kerk op aarde, in naam van de eenwording, in een ene-wereldkerk gezogen zal worden.

Deze eenwording, of bedrieglijke vrede, zal realiteit worden nadat de Antichrist tevoorschijn komt om een bedrieglijke vrede te creëren en een zogenaamd einde te maken aan de oorlog.

Dit vreedzaam verdrag zal de Westerse wereld omvatten totdat China en Rusland betrokken raken door wereldse aangelegenheden.

Zij zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de tien horens’, Europa, en zullen hen verslaan om het communisme te introduceren.

De ‘Rode Draak’, China, krijgt in de wereld reeds vaste voet aan de grond door hun beheer over de wereldfinanciën.

De Rode Draak en ‘De Beer’, die Rusland is, houden niet van God.
Zij worden geleid door de Antichrist, die uit het oosten afkomstig is en die zich achter gesloten deuren verbergt.

Wanneer deze profetieën zich ontvouwen, zal de hele wereld in deze boodschappen geloven. Er zullen dan geen twijfels meer zijn.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (54) want het zal helpen om de impact van deze gebeurtenissen af te zwakken.

Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog III af te zwakken’.
O Hemelse Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
die enorm leed voor de zonden van de mensheid,
help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.

Help ons om de vervolging,
die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenen
die Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen,
te overleven.

Wij smeken U, lieve Vader,
om ons te helpen onze familie te voeden
en red het leven van diegenen
die tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.

Wij houden van U, lieve Vader.
Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.
Behoed ons voor de greep van de Antichrist.

Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overleven
door te weigeren het aan te nemen.
Help diegenen die van U houden
om trouw te blijven aan Uw heilig Woord
opdat U ons de genaden kunt verlenen
om naar lichaam en ziel te overleven. Amen.

Mijn dochter, Ik besef dat dit nieuws misschien als een schok aankomt, maar denk eraan dat gebed en het Zegel van de Levende God (kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen, Mijn Restkerk, zal beschermen.

Jullie, Mijn kinderen, zullen overleven, al zal het niet gemakkelijk zijn.

Jullie zullen gepest worden vanwege jullie Christenheid maar jullie zullen Mij nooit aanklagen of verwerpen.

Jullie zullen hiervoor de gaven krijgen. Mijn geschenk van het Zegel van de Levende God zal jullie onzichtbaar maken voor jullie vijanden.

Bid het van nu af aan elke dag! Houd het jullie voor ogen in jullie huis en laat het door een priester zegenen!

Begin spoedig met jullie voorbereiding want de dag van de weerslag in Europa is niet meer veraf.

Jullie Jezus

(*) Nota: Toen Maria van de Goddelijke Barmhartigheid deze boodschap aan het opschrijven was, rolde er een natte traan naar beneden van de foto van Jezus, die voor haar stond.

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 33:

‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie