Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Belofte van kwijtschelding voor degenen die Jezus afwijzen

Ontvangen op zondag 11 december 2011
15.30 u
Mijn dierbare dochter, dank je om gehoor te geven aan deze belangrijke oproep vanuit het hemelse Rijk toen ik je vroeg om de mystieke vereniging met Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, te aanvaarden.

Ik Ben aanwezig in Mijn Zoon Jezus zoals Hij dit in Mij is, verenigd door de liefde van de Heilige Geest. Jouw ziel is bijgevolg verweven met die van Mij en alles zal veel duidelijker voor jou worden.

Mijn kind, je wordt omgevormd tot het schepsel dat Ik aldus verlang zodat je volkomen waardig gemaakt zult worden voor deze goddelijke missie. De tranen door goddelijke interventie werden jou gegeven opdat je deze nieuwe goddelijke roeping ogenblikkelijk zou kunnen herkennen. Huil niet meer nu je je tranen de vrije loop hebt gelaten want van nu af aan zal enkel de gelukzaligheid heersen in je ziel.

Mijn dochter, het bedroeft Mij dat niemand Mij meer erkent in de wereld. Velen zijn Mij volledig vergeten. Ik beteken niets voor zoveel van Mijn kinderen.

Jij moet Mij helpen dochter, zodra Ik Mijn aanwezigheid laat blijken, opdat Ik door middel van het gebed erkend wordt.

Alsjeblieft, bid dat de gehele mensheid het geschenk van een nieuw leven, dat hen nu zal geschonken worden door Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zal aanvaarden.

Niemand begrijpt echt Mijn bezorgdheid om die zielen die Mij, of het bestaan van de Heiland die Ik naar de wereld zond, verwerpen.

Deze arme zielen, zo vol met logische verklaringen die gebruikt worden om Mijn bestaan arrogant af te wijzen, zijn op dit moment voor Mij verloren. Aangezien velen het aanbod van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens de Waarschuwing zullen verwerpen, zal het gebed van die kinderen die de Vader liefhebben hun enige redding zijn.

Zovelen die Mij niet aanvaarden, weten nog steeds zeer weinig over Mij. Ik Ben een God met een vaderlijke liefde, een Hemelse Vader die waakt over elk van Mijn kinderen. De sterke, de zwakke, de zieke, de goede en de goddeloze. Niemand wordt uitgesloten van Mijn grenzeloze liefde ongeacht hoe zwart hun ziel is.

Kinderen, Ik verzoek jullie dringend om tot Mij te bidden in naam van Mijn Zoon als genoegdoening voor al de zonden van de mensheid.

Mijn Zoon zal thans geheel de mensheid omhullen en zodra de Verlichting van het Geweten voorbij is, op dat ogenblik, zijn jullie gebeden echt noodzakelijk. Kinderen, jullie gebeden zullen helpen om die mensen te redden die de barmhartigheid, die Mijn Zoon hen zal betonen, uitdagend zullen blijven afwijzen.

Kinderen, Mijn plechtige belofte aan al diegenen onder jullie die namens Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mij een beroep doen om jullie broeders en zusters te redden, is dat hen onmiddellijk kwijtschelding verleend zal worden. Bijzondere genaden zullen gegeven worden aan ieder van jullie die zich ertoe verbindt om een volle maand te bidden voor hun ziel. Ik verzoek jullie het volgende kruistochtgebed (13) te bidden:

O Hemelse Vader,
door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red alsjeblieft al diegenen
die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.

Overspoel hun ziel, lieve Vader,
met Uw blijken van liefde.

Ik smeek U, Hemelse Vader,
verhoor mijn gebed
en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.

Sta hen door Uw barmhartigheid toe
om als eerste het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te betreden. Amen.

Jullie Hemelse Vader
God de Allerhoogste

Opmerking ter verduidelijking: de kwijtschelding zal verleend worden aan diegenen voor wie jullie bidden.

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 13:

’Gebed dat vraagt om kwijtschelding’


Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie