Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De overgang naar het Nieuw Paradijs zal gezwind en zonder lijden gebeuren

Ontvangen op zondag 11 december 2011
12.45 u
Ik kom vandaag naar je toe als je gemaal met een grote vreugde in Mijn Heilig Hart. Jij, Mijn dochter, hebt dit allerheiligste verzoek, om je met Mij te verenigen om zielen te redden, aanvaard.

Het zal door je nederige gehoorzaamheid dat er nu veel van jou verwacht zal worden. De angst zal uitgewist worden naarmate jij, ten gevolge van Mijn bijzondere wilsbeschikking, vooruitgang boekt om je leven te wijden aan Mijn vurige wens om de mensheid te behoeden voor de diepten van de hel.

Jouw werk, geleid door Mijn goddelijke hand, is nu volkomen geheiligd en vrij van elke vorm van inmenging door de Boze.

Je zult niet meer door twijfels overstelpt worden maar weet dit: Mijn Woord aan jou zal geschonden en verscheurd worden. Elke poging zal nu ondernomen worden om deze heilige boodschappen te besmeuren zelfs door diegenen die belijden Mij te kennen.

Jouw lijden zal van nu af aan door jou aanvaard worden met een volledige overgave en met vreugde in je ziel. Mijn sterkte, jou gegeven door de kracht van de Heilige Geest, zal je verbazen. Jij zult je, met een volledig overtuigd hart en met een rustig maar vastbesloten vertrouwen, oprichten om Mijn Woord overal ter wereld te bezorgen.

Niemand zal of kan jou bij dit werk tegenhouden. Niemand kan je afhouden van deze allerheiligste zuivere roeping vanuit de Hemel.

Jij, Mijn dochter, bent klaar om een reddingslijn te worden voor die zielen die ronddwalen in de wildernis. Zij zullen gehoor geven aan de roep van deze boodschappen, ongeacht hoe versteend hun hart ook is. Velen zullen niet begrijpen waarom hen dit overkomt. Het zal door de kracht van de Heilige Geest zijn, die een vlam van liefde en vreugde in hun ziel zal ontsteken, dat zij tot Mij aangetrokken zullen worden door middel van deze boodschappen – Mijn dringende smeekbeden om Mijn kinderen terug te brengen in Mijn heilige armen.

Dank je om gehoor te geven aan dit speciale verzoek om Mijn gemalin te worden in uiteindelijke vereniging met Mij. Deze verbintenis, waarbij jij Mij je ziel volledig overhandigt, zal Mij de vrijheid laten die Ik nodig heb om deze missie, waarvoor jij uitgekozen werd, succesvol af te ronden.

Ga nu heen, Mijn dierbare dochter, en help Mij om Mijn belofte aan de mensheid te vervullen. Mijn terugkeer zal plaatsvinden om Mijn dierbare kinderen terug op het rechte pad te brengen en hen te leiden naar het Nieuw Tijdperk van Vrede. Deze overgang naar het Nieuw Paradijs zal gezwind en zonder lijden gebeuren omwille van jouw geschenk aan Mij.

Vertel Mijn kinderen dat Mijn Hart momenteel vervuld is van vreugde aangezien de tijd nadert om Mijn geboorte te vieren.

Ik houd van jullie.

 Jullie geliefde Redder en Verlosser
Jezus Christus

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie