Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn

Ontvangen op dinsdag 17 juli 2012

23.18 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel. Ik heb jullie allemaal nu geruime tijd voorbereid.

Jullie, Mijn volgelingen, weten wat jullie moeten doen. Jullie eigen schuldbekentenis is belangrijk. En van nu af aan moeten jullie proberen deze eenmaal per week af te leggen.

Wees in vrede! Ik ben verheugd over de manier waarop jullie Mijn instructies opvolgen. Blijf teruggrijpen naar Mijn kruistochtgebeden en concentreer jullie op de gebeden om de ziel van anderen te redden.

Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn.

Overal zullen de mensen nederig gemaakt worden op een manier die ongewoon is.

Velen zullen te zeer van streek zijn om onmiddellijk naar hun werkplaats terug te keren. Mensen in machtsposities, in regeringen, zullen hun wetten in twijfel trekken.

De moordenaars en misdadigers binnen jullie gemeenschappen zullen een vreselijk verdriet en wanhoop voelen maar velen zullen boete doen voor hun zonden.

Mijn priesters en Mijn andere gewijde dienaren zullen er zich onmiddellijk van bewust zijn dat deze boodschappen afkomstig zij uit Mijn goddelijke lippen.

Zij zullen dan opstaan en Mijn trouw volgelingen navolgen om Mij te helpen de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Sommigen onder hen zullen weten dat Ik het ben die tot hen spreekt, maar zij zullen de moed niet hebben om openlijk Mijn heilig woord te verkondigen.

Zij zullen tijdig de genaden krijgen om Mijn Sacramenten te handhaven wanneer zij beseffen dat deze ontheiligd worden. Dan zal hun het bewijs aangaande deze profetieën gegeven worden.

Veel ouders zullen vanaf dan bij hun kinderen, die ouder dan 7 jaar zijn, het belang van gebed en berouw moeten inprenten.

Na de Waarschuwing zal hun hart openstaan voor Mijn liefde en jullie moeten hen in geestelijke zaken blijven begeleiden.

Zorg ervoor dat jullie van nu af aan wijwater in huis hebben en dat een Benedictuskruis samen met het Zegel van de Levende God in huis hangt. Dat alles zal jullie familie beschermen.

Volg Mijn instructies op en alles zal goed komen!

Mijn dochter, jij moet nu gaan en ervoor zorgen dat het Boek der Waarheid zo vlug mogelijk gepubliceerd wordt. Het is belangrijk dat dit aan die zielen gegeven wordt, die geen toegang tot een computer hebben.

Heb geen angst want Ik zal jullie begeleiden en jullie hulp sturen om ervoor te zorgen dat dit over heel de wereld verzonden wordt.

Ga heen in vrede! Ga heen in liefde! Ik ben altijd bij jullie.

Elk moment van de dag sta Ik jullie bij, jullie leidend, zelfs wanneer jullie het niet beseffen. Ik ben in jullie hart.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie