Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

Ontvangen op donderdag 26 juli 2012

23.55 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Mijn Tweede Komst is de vervulling van een Nieuw Verbond.

Het zal de oprichting van het volmaakt Paradijs zijn dat door Mijn geliefde Vader liefdevol verwezenlijkt werd voor Adam en Eva. In die tijd waren alle dingen in volmaakte harmonie en overeenkomstig de Wil van God.

De tijd sinds Mijn kruisiging op aarde is voor de mensheid pijnlijk geweest door de heerschappij van Satan, die gedurende deze periode over de aarde heerste.

Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden.

Het terugwinnen van het menselijk ras zal tijdens de Waarschuwing gebeuren. Vanaf dat moment zullen de mensen, met inbegrip van diegenen die onwetend zijn over het bestaan van God, de waarheid omhelzen.

Anderen, die traag zullen reageren op dit grote mirakel – waarbij hen het bewijs voorgelegd wordt – zullen zich na verloop van tijd bekeren. Ook zij zullen vragen om vergeving voor hun zondig leven.

Daarop volgt de laatste fase, de heiliging – de laatste zuivering waardoor geheel de mensheid geschikt wordt om het volmaakte Paradijs te betreden.

Dit is het Paradijs dat oorspronkelijk bewoond werd door Adam en Eva. Pas dan, wanneer alle mensen de Wil van Mijn Vader zullen beminnen en eerbiedigen, zal eindelijk de Goddelijke Wil van Mijn Vader volbracht worden.

Voor dit alles geschiedt, zal er veel verzet zijn tegen de uiteindelijke verwezenlijking van Mijn Vader Wil.

Gods kinderen zullen naar alle kanten getrokken worden. Hoewel de Heilige Geest tijdens de Waarschuwing zal uitgestort worden over de gehele wereld, zal Satan alles in het werk stellen om deze wereldwijde schuldbelijdenis tegen te houden.

Hij en zijn verdorven volgelingen, zullen zich eveneens voorbereiden op de Waarschuwing. Het is hun doel om iedereen ervan te overtuigen dat dit niet heeft plaatsgevonden.

Zoveel mensen zullen het moeilijk vinden om Gods liefde en het bestaan van het Nieuw Paradijs ronduit te aanvaarden zolang Satan op aarde rondwaart.

Er zal pas vrijheid komen zodra hij verbannen is.

Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet in slagen de waarheid in te zien en die hardnekkig weigeren om God te aanvaarden, nooit het Paradijs zien.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om de Goddelijke Wil van Mijn Vader te aanvaarden.

Kruistochtgebed (69) ‘Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden’

God de Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.
Help Uw kinderen om deze te aanvaarden.
Belet dat Satan Uw kinderen het recht op hun Vaders erfdeel ontzegt.
Laat ons nooit de strijd om Uw erfdeel in het Paradijs opgeven.
Luister naar onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.
Ik vraag U, lieve Vader, om de aarde te reinigen door Uw barmhartigheid
en ons te bekleden met Uw Heilige Geest.
Leid ons om Uw allerheiligste strijdmacht te vormen,
beladen met de kracht om het Beest voorgoed te verbannen.
Amen.

Ga heen in vrede.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

Boodschap: De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

zaterdag 21 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie